Majątek Muzeum

Majątek Muzeum wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Środki trwałe: 26 042 484,66 zł. w tym:

  1. grunty: 149 812,00 zł
  2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 19 876 580,11 zł.
  3. urządzenia techniczne i maszyny: 1 985 458,02 zł.
  4. środki transportu: 147 705,91 zł.
  5. inne środki trwałe: 3 882 928,62 zł.

Środki trwałe w budowie: 3 259 279,08 zł.

 

Ogółem: 29 301 763,74 zł.

 

STRUKTURA WŁASNOŚCI:

  1. w obrębie ewidencyjnym Sierpc, o nr ewidencyjnych 5, 7, 8/2, łącznej powierzchni 49,342 ha , uregulowanych w księdze wieczystej KW nr 18271,
  2. w obrębie ewidencyjnym Sierpc, o nr ewidencyjnych 42/1, 42/2, łącznej powierzchni 1,2129 ha , uregulowanych w księdze wieczystej KW nr 19264,
  3. w obrębie ewidencyjnym Sierpc, o nr ewidencyjnych 116/2, 119/2, łącznej powierzchni 0,7351 ha , uregulowanych w księdze wieczystej KW nr 28813,
  4. w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, o nr ewidencyjnych 129/1, 129/2, łącznej powierzchni 0,73 ha , uregulowanych w księdze wieczystej KW nr 18172,
  5. w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, o nr ewidencyjnych 131/3, łącznej powierzchni 0,08 ha , uregulowanych w księdze wieczystej KW nr 19392;

 


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2012-08-20 17:59:22

Autor dokumentu:
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-08-24 11:29:35