Struktura własności

1. Muzeum posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu n/w działek, właściciel Województwo Mazowieckie:

a) w obrębie ewidencyjnym Sierpc, działki o nr ewidencyjnych 5/1, 7, 8/2, o łącznej powierzchni 49,1174 ha, uregulowane w księdze wieczystej KW nrPL1E/00018271/3, zabudowane obiektami z okresu XIX i XX wieku oraz obiektami powstałymi współcześnie, jako rekonstrukcja zabytkowej architektury drewnianej tworzące tzw. „Skansen”, a także obiektami wybudowanymi współcześnie w ramach tzw. Kompleksu muzealno – wystawienniczego i Centrum kulturalno – rekreacyjnego.

b) w obrębie ewidencyjnym Sierpc, działka o nr ewidencyjnych 1176/1, o łącznej powierzchni 0,0317 ha , uregulowana w księdze wieczystej KW nr 16523, na której znajduje się klasycystyczny Ratusz z I połowy XIX w. – budynek wpisany do rejestru zabytków;

c) w obrębie ewidencyjnym Kwaśno, działki o nr ewidencyjnych 14/5 i 14/7, o łącznej powierzchni 0,3395 ha , uregulowanych w księdze wieczystej KW nr 20636;

d) w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, działka o nr ewidencyjnych 131/3, o łącznej powierzchni 0,08 ha , uregulowana w księdze wieczystej KW nr 19392, zabudowana budynkiem murowanym tzw. „Młyn wodny”.

2.  Muzeum posiada prawo własności gruntu n/w działek:

a) w obrębie ewidencyjnym Sierpc, działki o nr ewidencyjnych 42/1, 42/2, łącznej powierzchni 1,2129 ha , uregulowanych w księdze wieczystej KW nr 19264, na których wybudowano parking dla potrzeb Muzeum;

b) w obrębie ewidencyjnym Sierpc, działki o nr ewidencyjnych 116/2, 119/2, o łącznej powierzchni 0,7351 ha , uregulowanych w księdze wieczystej KW nr 28813;

c) w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, działki o nr ewidencyjnych 129/1, 129/2,o łącznej powierzchni 0,73 ha, uregulowanych w księdze wieczystej KW nr 18172, na której wybudowano parking dla potrzeb Muzeum.

d) w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, działka o nr ewidencyjnym 132/6, o powierzchni 1,4100 ha, uregulowana w księdze wieczystej KW nr 16362.

3. Muzeum posiada prawo bezpłatnego używania, na mocy umowy-użyczenia, nieruchomości położonych w miejscowości Bieżuń, właściciel Województwo Mazowieckie:

a) działka o nr ewidencyjnym 1067, o powierzchni 0,0550 ha, położona przy ul. Stary Rynek 19, zabudowana domem mieszczańskim z XIX w. wpisanym do rejestru zabytków;

b) działka o nr ewidencyjnym 1066/1 o powierzchni 0,0162 ha, położona przy ul. Zamkowej 2, zabudowanej murowana kamienicą mieszczańską z 1902r. , wpisana do rejestru zabytków;

c) działka o nr ewidencyjnym 1065/8 o powierzchni 0,2070 ha, położona przy ul. Zamkowej 4, zabudowana domem mieszczańskim z I połowy XIX w. i budynkiem gospodarskim z lat 70 –tych XX w. wraz z bezpośrednim otoczeniem wpisane do rejestru.


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2012-08-20 18:46:02

Autor dokumentu:
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2017-02-21 14:16:09
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-08-01 11:02:16
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-09-18 15:04:03