Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego .

Tryb powołania Rady Muzeum, czas trwania jej kadencji, a także zakres jej działalności określa ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach.

Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

Rada Muzeum liczy dziesięciu członków:

Skład osobowy Rady Muzeum – kadencja 2012-2016:

  1. Długoszewska – Nadratowska Hanna
  2. Jaszczak Ewa
  3. Kochanowicz Roman
  4. Perzyński Jarosław
  5. Krajewski Adam
  6. Nowakowski Piotr
  7. Raboszuk Wiesław
  8. Sobieraj Leonard
  9. Struzik Adam
  10. Żelazowska Bożena

 


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2015-11-09 13:54:33

Autor dokumentu: Anna Rzeszotarska
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian


Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2015-11-10 08:41:20
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2015-11-10 08:38:23
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:54:49
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:53:50
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-09-14 15:01:48