Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  •       ZNIŻKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bilety ulgowe przysługują osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

 

  •       MAZOWIECKIE DNI INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Impreza plenerowa  w skansenie organizowana w ostatnią sobotę sierpnia. Celem imprezy jest integracja, pokonywanie barier i zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych. Wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku. Uczestnicy zwiedzają ekspozycje muzealne, oglądają pokazy prac i zwyczajów wiejskich. Biorą także udział w konkursach i zabawach przy dźwiękach kapeli.

 

  •       AUDIOPRZEWODNIK

Osoby z dysfunkcjami słuchu mogą wypożyczyć w kasach Muzeum (skansen) audioprzewodnik z ekranem,  na którym widoczny jest tłumacz Polskiego Języka Migowego. Audioprzewodniki są wyposażone w pętle indukcyjne. Ścieżka zwiedzania skansenu  z tłumaczeniem na Polski Język Migowy przewidziana jest na ok. 90 minut. W kasach Muzeum można wypożyczyć  również 6 naszyjnych pętli indukcyjnych w celu skorzystania z audioprzewodników przez osoby niedosłyszące.

 

  •      PARKING

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się do strony ulicy Narutowicza.

 

 

Bliższe informacje na temat  organizacji pobytu osób niepełnosprawnych w Muzeum Wsi

Mazowieckiej w Sierpcu można uzyskać

w sekretariacie tel. 24 275 28 83

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30