Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konferencja naukowa

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

zaprasza do  udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pt.: Nowe spojrzenie na postać Andrzeja Zamoyskiego

– w trzechsetną rocznicę urodzin kanclerza wielkiego koronnego”

 

Komitet organizacyjny:

Jan Rzeszotarski – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Andrzej Szymański – burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń

Leszek Zygner – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Jerzy Piotrowski – kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Rafał Borkowski – doktorant na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Izabela Kubińska – sekretarz konferencji

Miejsce i termin konferencji:

Obrady odbędą się w dniu 24.04.2017 roku w Sali Wystaw Czasowych Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Organizator:

Organizatorem konferencji jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Cel konferencji: Kanclerz wielki koronny Andrzej Hieronim Franciszek Zamoyski, h. Jelita (1717-1792), zapisał bogatą kartę w dziejach Rzeczypospolitej zarówno, jako patriota, magnat posiadający znaczny majątek, pisarz, reformator, oraz nietuzinkowy polityk. Żył w okresie wielkich wstrząsów politycznych i gospodarczych, jakie nawiedziły Rzeczpospolitą w XVIII wieku, nigdy nie pozostając wobec nich biernym. Był jednym z przywódców obozu Familii, w 1776 roku złożył w Sejmie projekt nowego prawa, który w rzeczywistości zawierało koncepcję gruntownej naprawy państwa. W toku swego życia angażował się również w sprawy włościan, starając się poprawić poziom życia swych poddanych, w tym również mieszkańców dóbr bieżuńskich. Jego wkład w sprawy państwowe stanowi bogate, ważne i niezwykle interesujące źródło wiedzy o XVIII‑wiecznej Polsce. Przypadająca w 2017 roku 300. rocznica urodzin Andrzeja Zamoyskiego stanowi doskonałą okazję do podjęcia szerszej dyskusji nad wydarzeniami historycznymi, w których uczestniczył i które z wielkim zaangażowaniem kreował. Po dziś dzień wiele kwestii związanych z jego osobą wymaga głębszej analizy lub powtórnego zbadania przez nowe pokolenie historyków.

Celem konferencji jest przedstawienie zróżnicowanych perspektyw oraz wyników badań nad postacią kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego. Z uwagi na jego bogaty życiorys organizatorzy w toku obrad chcieliby poruszyć również kwestie związane nie tylko z samą postacią kanclerza, ale również jego najbliższego otoczenia – rodziny, przyjaciół i współpracowników. Wiele z tych osób posiadało znaczne wpływy i majątki w Rzeczpospolitej lub pięło się wówczas po szczeblach drabiny kariery.

Nie bez znaczenia dla wszystkich zainteresowanych przedmiotem konferencji powinien być fakt, iż jest ona organizowana w Bieżuniu, mieście które w XVIII wieku należało do rodu Zamoyskich, a tamtejszy dwór stanowił miejsce pracy jak i odpoczynku dla kanclerza i jego najbliższych.

Uczestnictwo w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem referatu do dnia 14 marca 2017 roku. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w konferencji zostaną poinformowane o tym przez organizatorów.

Po otrzymaniu w/w informacji należy uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 200,00 zł do dnia 31 marca  2017 roku, przeznaczoną na pokrycie kosztów organizacji konferencji.

  • Służymy pomocą w znalezieniu noclegu w Sierpcu lub Żurominie, lecz nie pokrywamy jego kosztów.
  • Preferowana liczba prelegentów 18 osób.
  • Przewidywana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane do przelewu:   

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09 -200 Sierpc

 Konto: 92102010260000160202332898 PKO BP SA

z dopiskiem: „konferencja naukowa – Bieżuń ”,  imię i nazwisko uczestnika

Kontakt:

 Muzeum Małego Miasta Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Stary Rynek 19

09 – 320 Bieżuń

tel./fax. 23 657 80 45

e-mail:  muzeum_biezun @op.pl

Izabela Kubińska – tel. 23 657 80 45

Jerzy Piotrowski – tel.  23 657 80 45, 603 712 173