Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
“Tabu w muzeum”

5 i 6 października 2017

Co roku w październiku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza przedstawicieli ośrodków uniwersyteckich, muzealników, badaczy, archeologów, kolekcjonerów i pasjonatów muzealnictwa z całego kraju do udziału w konferencjach naukowych. Ich tematyka bywa różna, jednak zawsze skupione są na problemach i wyzwaniach, przed którymi staje współczesne muzeum. Jak tworzyć treści ekspozycji by były one interesujące dla współczesnego odbiorcy w każdym wieku, przy okazji unikając nadmiernego dydaktyzmu? Jak poprzez przedmiot opowiadać o emocjach, myślach i światopoglądzie przestrzeni czasowej oraz fizycznej, z którymi jest on związany? Jakie powinno być muzeum w epoce cyfrowej? – na te i na wiele innych pytań starają się odpowiadać uczestnicy obrad.

Organizowana w dniach 5–6 października 2017 Ogólnopolska Konferencja Naukowa będzie nosiła tytuł „Tabu w muzeum. Trudne tematy w muzealnej codzienności”. Skierowana jest ona do przedstawicieli nauk humanistycznych, muzeów i ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Podczas dwóch dni obrad nakreślone zostaną najważniejsze problemy na jakie natrafiają muzealnicy w swojej codziennej pracy związanej z badaniami terenowymi, organizacją wystaw, upowszechnianiem, jak również gromadzeniem zbiorów. Uczestnicy poszukiwać będą wspólnie ich rozwiązań i metod ekspozycyjnych pozwalających w sposób możliwie jak najdelikatniejszy podejmować tematy niełatwe, wstydliwe i zwykle pomijane w dialogu z odbiorcą wystawy. Podjęta zostanie również kwestia tego co wypada ukazywać w muzeum i jakie wymagania stają przed placówką muzealną w dobie powszechnej wulgaryzacji przestrzeni dialogu publicznego. Obrady staną się również okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń.

Komitet naukowy konferencji tworzą dr hab. Katarzyna Barańska (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński) i mgr Jan Rzeszotarski (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu). Już teraz serdecznie zachęcamy do udziału w posiedzeniach i dyskusji.