Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs na szopkę

 Z WIZYTĄ W BETLEJEM

 CZYLI KONKURS

„Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych”

“Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. Z wielu miejscowości zwołano braci. Mężczyźni przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia nocy, co promienistą gwiazdą oświetliła niegdyś wszystkie dnie i lata. Wreszcie przybył święty Boży i znalazłszy wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się. Mianowicie nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę, i tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem…”

 Tomasz z Celano

pierwszy biograf św. Franciszka z Asyżu

 

Wznoszenie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabiane choinki. Tym bardziej smutnym wydaje się być fakt, iż na przestrzeni lat staje się coraz bardziej zapomnianym rytuałem, kojarzonym z odległymi czasami. By przypomnieć tę nieco uśpioną tradycję oraz pokazać, że może ona z powodzeniem funkcjonować również we współczesnym świecie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 6 800 zł.

Propozycja adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16, będących mieszkańcami  regionu Mazowsza. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale także ośrodków kultury i świetlic. Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej w jednej z dwóch kategorii: surowce naturalne: drewno, suszone rośliny (z wyjątkiem gatunków objętych ochroną), produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, plastelina, glina, masa solna lub surowce wtórne: plastik, metal, karton, makulatura, szkło, korek, guma, folia aluminiowa, gałganki,  płyty CD itp. Szopka nie może być podświetlana, a jej wymiary nie mogą przekroczyć 50 cm x 50 cm x 50 cm.

Wykonaną własnoręcznie pracę należy dostarczyć osobiście lub przesłać do MWM w Sierpcu – skansen (dział upowszechniania i promocji) do dnia 28 listopada br. Zgłoszone do konkursu szopki oceni Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Laureaci zostaną wyłonieni w czterech kategoriach wiekowych oraz dwóch kategoriach dotyczących użytych materiałów (kategoria: surowce naturalne i kategoria surowce wtórne). Jury oceniając zgłoszone prace weźmie pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem konkursu, inwencja twórcza, pomysłowość, dobór materiałów zgodny z Regulaminem konkursu, a także walory artystyczne pracy.

Zgodnie z regulaminem konkursu przyznane zostaną aż 24 nagrody rzeczowe, a wśród nich między innymi sprzęt RTV i turystyczny. Ogólna pula przeznaczona na nagrody dla laureatów konkursu wyniesie 7 600 zł.

Uroczyste wręczenie dyplomów pamiątkowych i nagród odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Będzie można ujrzeć wówczas nagrodzone prace zaprezentowane w formie wystawy. Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa wszystkich zgłoszonych do konkursu szopek, prezentowana od 16 grudnia do końca lutego 2017 r. w sali dydaktycznej budynku A na terenie skansenu.

          Serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych”. Czas poświęcony na własnoręczne wykonanie szopki będzie bardzo cennym, bo aktywnie i twórczo, spędzonym czasem. Z pewnością sprzyjać będzie również pogłębianiu duchowego wymiaru najbardziej rodzinnych świąt – Świąt Bożego Narodzenia oraz ich głębszemu przeżywaniu.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! NA LAUREATÓW CZEKAJĄ CENNE NAGRODY !

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika konkursu

Przeprowadzenie konkursu pt. „Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 6 800 zł.