Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs na palmę

Konkurs pt. „Tradycyjna palma wielkanocna”

– wspólnie podtrzymujmy piękną tradycję

Rodzima tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od lat dba o kultywowanie ludowych zwyczajów. Również w tym roku zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Tradycyjna palma wielkanocna”. Wystawa palm zgłoszonych do konkursu jest jednym ze stałych punktów programu „Niedzieli Palmowej w skansenie” i cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Celem konkursu jest upowszechnianie obyczajowości związanej ze Świętami Wielkanocnymi oraz symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej lub zbiorowej aktywności artystycznej oraz zdobywania wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm. Zaproszenie do udziału w konkursie jest skierowane zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. Zadanie polega na wykonaniu palmy wielkanocnej, z wykorzystaniem tradycyjnych metod i materiałów. Przed przystąpieniem do pracy zachęcamy do poszerzenia wiedzy na temat tradycyjnych technik wyrobu palm, rodzajów materiałów, a także znaczenia palm w tradycji ludowej. Wiedza ta z pewnością okaże się pomocna podczas wykonywania palmy i zagwarantuje zgodność wykonanej pracy z wymogami regulaminowymi. Stawiamy na ludowość i folklor, zatem tradycyjne techniki zdobnicze oraz  naturalne materiały są mile widziane. Prace zgłoszone do konkursu „Tradycyjna palma wielkanocna” oceniane będą w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Oceny palm dokonają zwiedzający, którzy poprzez wypełnienie specjalnych kuponów wybiorą najpiękniejszą tradycyjną palmę. Komisja MWM w Sierpcu dokona przeliczenia głosów, tak, by jeszcze podczas „Niedzieli Palmowej w skansenie”25 marca 2018 roku, zostały ogłoszone wyniki. Autorzy prac, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną nagrodzeni. W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II oraz III miejsce, ponadto spośród wszystkich prac Komisja wyłoni jedną, która zostanie uhonorowana Nagrodą Specjalną Dyrektora MWM w Sierpcu. Palmy należy dostarczyć do Działu Upowszechniania i Promocji, mieszczącego się w budynku „G” na terenie  skansenu w Sierpcu, ul. Narutowicza 64. Termin składania prac upływa 16  marca 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas “Niedzieli Palmowej w skansenie” – 25 marca 2018 r. 

 

Regulamin konkursu pt. “Tradycyjna palma wielkanocna”

 

Patroni medialni

 

 

 

  Sponsor