Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy naszego wieloletniego duszpasterza, księdza Dziekana Andrzeja Więckowskiego. Ksiądz Więckowski był człowiekiem o ogromnej sile ducha, dobroci i charyzmie. Jako duchowny, ale też wielki przyjaciel Muzeum wspierał wiele inicjatyw muzealnych i celebrował nabożeństwa odprawiane w skansenie. Przez ponad 20 lat wspierał nas swoją mądrością, pełniąc rolę dobrego ducha muzeum.

Słynął ze wzruszających i skłaniających do refleksji kazań. Jako proboszcz jednej z najstarszych parafii w diecezji płockiej był silnie zaangażowany się w życie jej mieszkańców. Zainicjował wiele projektów o charakterze religijnym, kulturalnym i edukacyjnym, angażując w życie rodziny parafialnej szerokie grono dzieci, młodzieży, rencistów i emerytów. Umiejętnie łączył pracę duszpasterską z działalnością społecznikowską. Dzięki swojej charyzmie, bezinteresowności i ogromnej aktywności na rzecz mieszkańców Sierpca wzbudzał duży szacunek i uznanie. Doceniając jego zasługi w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego sierpeckiej fary, prospołeczną działalność duszpasterską i charytatywną sierpecki oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego przyznało mu tytuł Sierpczanina Roku 2006.

Przez wiele lat współpracował z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wielokrotnie celebrował mszę świętą podczas uroczystości Niedzieli Palmowej w skansenie. Z radością wspierał nie tylko organizację uroczystości o charakterze religijnym, ale również dzięki swej rozległej wiedzy pomagał realizować wystawy wielkanocne, bożonarodzeniowe, a także dotyczące życia i obrzędowości mieszkańców wsi mazowieckiej. Pod jego opieką duszpasterską zapoczątkowana została w Muzeum tradycja odprawiania w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, w okresie od maja do września, nabożeństw eucharystycznych gromadzących rzesze zwiedzających. Był żywo zaangażowany w projekty realizowane przez skansen, służąc dyrekcji oraz pracownikom swoją wiedzą i doświadczeniem. Chętnie wspierał muzealne inicjatywy związane z gromadzeniem zabytków kościelnych i dewocjonaliów niezbędnych do prezentowania wystaw oraz uzupełniania wystroju obiektów sakralnych. Szczególnie cenna okazała się jego pomoc przy wyposażaniu i urządzaniu wnętrza osiemnastowiecznego, drewnianego kościoła z Drążdżewa przeniesionego na teren ekspozycji w 2007 roku. Jego ogromna wiedza była nieoceniona w codziennej pracy muzealniczej. Z wyrozumiałością i entuzjazmem odpowiadał na wszelkie wątpliwości dotyczące liturgii, a także obrzędowości religijnej. W 2015 roku na wniosek dyrektora Muzeum Jana Rzeszotarskiego otrzymał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika pamiątkowy medal Pro Masovia. Tuż przed śmiercią, decyzją władz miejskich wyróżniony został też tytułem „Zasłużony dla miasta Sierpca”.

Odszedł od nas 18 kwietnia 2018r. Pełnił posługę kapłańską z wielkim oddaniem do ostatnich dni. Mimo choroby nigdy nie skarżył się, zawsze dzieląc się bliźnimi dobrym słowem i uśmiechem. Śmierć księdza Dziekana jest dla wszystkich pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu niepowetowaną stratą. Pragniemy połączyć się w bólu z wszystkimi bliskimi i współpracownikami zmarłego, składając wyrazy szczerego żalu i współczucia.