Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Wystawa w Bieżuniu

Zachęcamy do spędzenia tegorocznych walentynek w sposób nietuzinkowy. Od 13 lutego zapraszamy do zwiedzania przygotowanej przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu wystawy „Stefan Gołębiowski. Poeta, tłumacz Horacego, społecznik”.
Ekspozycja poświęcona jest życiu, działalności i twórczości bieżuńskiego poety. Był on pierwszym w Polsce tłumaczem „Dzieł wszystkich” Horacego. Wśród eksponatów znajdują się m.in. rękopisy i maszynopisy utworów, dokumenty, fotografie, korespondencja z najwybitniejszymi polskimi twórcami i należące do Gołębiowskiego przedmioty codziennego użytku.
Jego postać jest silnie związana z działalnością bieżuńskiego muzeum od momentu jego powstania. Placówka dysponuje bogatą spuścizną po wybitnym literacie i tłumaczu. To właśnie jego biblioteka stanowi ważną część muzealnego księgozbioru zawierający teksty starożytnych autorów, opracowania poświęcone literaturze, historii, sztuce i filozofii antyku.

W 2017r. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu podjęło prace remontowe zabytkowych budynków związanych z osobą Stefana Gołębiowskiego. Służyć one będą zachowaniu pamięci o trudnym życiu i dokonaniach tego nietuzinkowego człowieka, a także zaprezentowaniu jego codziennego życia oraz pracy. Zanim jednak otwarte zostaną podwoje wyremontowanych obiektów proponujemy państwu przekrojową, wielowątkową wystawę wspomnieniową dotyczącą poety. A postać to wielce ciekawa i inspirująca, prezentująca cechy coraz rzadziej już dziś spotykane i niemodne w szybko przewartościowującym się świecie. Ludzie pokroju Stefana Gołębiowskiego były w trudnej powojennej rzeczywistości nadzieją i szansą dla zapomnianych, niedofinansowanych prowincji. Jednostki z jasno sprecyzowaną wizją przyszłości, wielkiego ducha, pełne zapału, gotowe brać się za bary z piętrzącymi się przeciwnościami i marazmem, stanowiły motor rozwoju tych niewielkich społeczności. Takim duchem, silnym, niespokojnym i rogatym, nie szytym na miarę chromego przecież ciała, pozwalającym mu jednak aktywnie dożyć sędziwego wieku obdarzony był Stefan Gołębiowski. Stąd wielość pełnionych przez niego funkcji:

- organizatora miejscowego gimnazjum umożliwiającego wzrost intelektualny prowincjonalnej młodzieży,

- pedagoga i nauczyciela, wielce szanowanego mimo oschłości charakteru, który trwale zapieczętował w sercach swoich wychowanków miłość do ojczyzny, polskiej literatury i teatru,

- poety rozkochanego w Mazowieckiej Ziemi,

- skutecznego w swoich działaniach posła i społecznika, kierującego się miłością do ludzi,

- w końcu tłumacza dzieł Horacego, sprowadzającego pod strzechy najwybitniejsze dzieła kultury antyku.

                Bogaty materiał wspomnieniowy pozwala prześledzić proces formowania charakteru i narodzin Gołębiowskiego jako poety, daje też możliwość głębszego wniknięcia w motywy jego działań. Licząc na to, że dusz wrażliwych i podatnych na poezje nie brakuje, zaprezentowaliśmy również wybrane utwory z szerokiej spuścizny literackiej Stefana Gołębiowskiego.

                Wystawa czynna będzie do 15 stycznia 2019 roku.