Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkursy organizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

1. NAJCIEKAWSZA MARZANNA

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Jego przedmiotem jest wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę. Prace powinny być wykonane zgodnie z regulaminem konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas imprezy plenerowej „Powitanie wiosny w skansenie”.
Regulamin_konkursu_”Najciekawsza Marzanna”

Wyniki konkursu

 

2. TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA

Konkurs plastyczny dla osób w dowolnym wieku.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz twórców nieprofesjonalnych. Przedmiotem jest wykonanie palmy wielkanocnej wykorzystując tradycyjne materiały naturalne tworzywa. Prace powinny być wykonane i złożone zgodnie z regulaminem konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas imprezy „Niedziela Palmowa w skansenie”.

Regulamin konkursu “Tradycyjna palma wielkanocna”

Laureaci konkursu

3. KONKURS KULINARNY „Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka”

Konkurs skierowany jest do regionalnych kół gospodyń wiejskich, gospodyń indywidualnych specjalizujących się w potrawach regionalnych oraz producentów produktów tradycyjnych i regionalnych. Obędzie się podczas imprezy plenerowej “Gotowanie na polanie” – w pierwszą niedzielę maja. Potrawy ocenia specjalnie powołane Jury wyłonione spośród Uczestników imprezy.

Regulamin konkursu pdf

Laureaci konkursu w roku 2017

Karta potrawy doc

Karta potrawy pdf

4. Konkurs plastyczny “Barwy natury, barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 6-13 lat (przedszkoli, uczniów kl. 0-VI szkoły podstawowej,  członków kół, stowarzyszeń plastycznych)  z terenu Mazowsza. Rywalizacja odbędzie się na terenie skansenu w dniu 9.06.2017 r. Warunkiem udziału jest zgłoszenie do siedziby Organizatora liczby osób biorących udział w konkursie najpóźniej do dnia 7.06.2017 r. (szczegóły w Regulaminie konkursu – poniżej).

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w jednej z dwóch kategorii tematycznych: pejzaż przedstawiający wybrany fragment ekspozycji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji przyrodniczej (budynki otoczone roślinnością, pola uprawne, warzywniki, sady, ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego lub lasu grądowego, itp); ochrona środowiska – zachowania, działania mające na celu ochronę ekspozycji przyrodniczej. Na wykonanie pracy formatu A3 uczestnicy będą mieli  120 minut.  Konkurs zakłada przyznanie 48 nagród rzeczowych w postaci sprzętu RTV oraz komputerowego.

Regulamin konkursu “Barwy natury barwy wsi…”

Lista Laureatów konkursu

Organizacja konkursu plastycznego “BARWY NATURY, BARWY WSI. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11 520,00 zł. brutto.

 

5.Konkurs plastyczny “Jesienny pejzaż wsi. Ochrona ekspozycji przyrodniczej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat z regionu Mazowsza. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej jesienny pejzaż wsi mazowieckiej przełomu XIX i XX w. prezentowanej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (roślinność otaczająca zabytkowe obiekty: pola uprawne, warzywniki, sady, ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego, lasu grądowego; dawne prace polowe i ogrodnicze). Praca może być wykonana na papierze (gramatura 80-160 g/m2) lub kartonie (gramatura 160-250 g/m2) formatu A3, w jednej z 4 technik plastycznych: rysunek (kredki, pastele), malowanka, wyklejanka (papier, plastelina), kolaż.  Prace należy dostarczyć do dnia 6.11.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród  nastąpi 17.11.2017 r.Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie dzieci i młodzież. Imponująca pula 36 nagród obejmuje m.in.  sprzęt fotograficzny, turystyczno – sportowy i komputerowy. Jest zatem o co walczyć!

Regulamin konkursu

Przeprowadzenie konkursu JESIENNY PEJZAŻ WSI. Ochrona ekspozycji przyrodniczej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 9 900,00 zł. brutto

    

 

6.Konkurs plastyczny “Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z regionu Mazowsza. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej Szopki Betlejemskiej w jednej z dwóch kategorii:  1. surowce naturalne (szopka tradycyjna): drewno, rośliny suszone (z wyjątkiem gatunków objętych ochroną), produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, plastelina, glina, masa solna, 2.  surowce wtórne: plastik, metal, karton, makulatura, szkło, korek, guma, folia aluminiowa, szmaty, płyty CD.  Termin dostarczania prac mija 24.11.2017 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8.12.2017 r.Czekają atrakcyjne nagrody !

Regulamin konkursu

Oświadczenie Uczestnika

Formularz zgłoszeniowy

Organizacja konkursu plastycznego pt. “Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych”  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 8.500,00 zł. brutto

     

 

7. Konkurs plastyczny “MOJA PRZYGODA w MUZEUM
Konkurs skierowany jest do dzieci i  młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznej z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikacje działalności  muzeum. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników o zbiorach muzealnych, kształtowanie upodobań artystycznych i plastycznych.

Regulamin konkursu pt. “Moja przygoda w Muzeum”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

Karta zgłoszenia

8.KONKURS “BARWY SMOKA”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Warunkiem udziału jest zapoznanie się z prezentowaną  w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu wystawą pt. „Za Wielkim Chińskim Murem”, a następnie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką   (rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp.). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o kulturze i historii Chin, ukazanie piękna chińskiego krajobrazu i specyfiki tego regionu,a także rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków świata.

Regulamin konkursu pt. “Barwy smoka”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

Karta zgłoszenia