Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkursy organizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

1. NAJCIEKAWSZA MARZANNA

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Jego przedmiotem jest wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę. Prace powinny być wykonane zgodnie z regulaminem konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas imprezy plenerowej „Powitanie wiosny w skansenie” – 21 marca 2017 r.
Regulamin_konkursu_”Najciekawsza Marzanna”

Wyniki konkursu

 

2. TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA

Konkurs plastyczny dla osób w dowolnym wieku.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz twórców nieprofesjonalnych. Przedmiotem jest wykonanie palmy wielkanocnej wykorzystując tradycyjne materiały naturalne tworzywa. Prace powinny być wykonane i złożone zgodnie z regulaminem konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas imprezy „Niedziela Palmowa w skansenie”.

Regulamin konkursu “Tradycyjna palma wielkanocna”

 

3. KONKURS KULINARNY „Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka”

Konkurs skierowany jest do regionalnych kół gospodyń wiejskich, gospodyń indywidualnych specjalizujących się w potrawach regionalnych oraz producentów produktów tradycyjnych i regionalnych. Obędzie się podczas imprezy plenerowej “Gotowanie na polanie” – 1 maja 2016 r.  Potrawy ocenia specjalnie powołane Jury wyłonione spośród Uczestników imprezy.

Regulamin konkursu

Karta potrawy doc

Karta potrawy pdf

4. Konkurs plastyczny “Barwy natury, barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 6-13 lat (przedszkoli, uczniów kl. 0-VI szkoły podstawowej,  członków kół, stowarzyszeń plastycznych)  z terenu Mazowsza. Rywalizacja odbędzie się na terenie skansenu w dniu 15.06.2016 r. Warunkiem udziału jest zgłoszenie do siedziby Organizatora liczby osób biorących udział w konkursie najpóźniej do dnia 13.06.2016r. (szczegóły w Regulaminie konkursu – poniżej).

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w jednej z dwóch kategorii tematycznych: pejzaż przedstawiający wybrany fragment ekspozycji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji przyrodniczej (budynki otoczone roślinnością, pola uprawne, warzywniki, sady, ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego lub lasu grądowego, itp); ochrona środowiska – zachowania, działania mające na celu ochronę ekspozycji przyrodniczej. Na wykonanie pracy formatu A3 uczestnicy będą mieli  120 minut.  Konkurs zakłada przyznanie 48 nagród rzeczowych w postaci sprzętu RTV, sprzętu turystycznego oraz komputerowego.

Regulamin konkursu “Barwy natury barwy wsi…”

Lista Laureatów konkursu

Organizacja konkursu plastycznego “BARWY NATURY, BARWY WSI. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 350,00 zł.

 

5.Konkurs plastyczny “Jesienny pejzaż wsi. Ochrona ekspozycji przyrodniczej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat z regionu Mazowsza. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej jesienny pejzaż wsi mazowieckiej przełomu XIX i XX w. prezentowanej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (roślinność otaczająca zabytkowe obiekty: pola uprawne, warzywniki, sady, ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego, lasu grądowego; dawne prace polowe i ogrodnicze). Praca może być wykonana na papierze (gramatura 80-160 g/m2) lub kartonie (gramatura 160-250 g/m2) formatu A3, w jednej z 4 technik plastycznych: rysunek (kredki, pastele), malowanka, wyklejanka (papier, plastelina), kolaż.   Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie dzieci i młodzież. Imponująca pula nagród obejmuje m.in.  sprzęt fotograficzny, turystyczno – sportowy i komputerowy. Jest zatem o co walczyć!

Regulamin konkursu

Lista Laureatów konkursu w roku 2016

Przeprowadzenie konkursu JESIENNY PEJZAŻ WSI. Ochrona ekspozycji przyrodniczej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie netto 9600,00 zł.

    

 

6.Konkurs plastyczny “Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z regionu Mazowsza. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej Szopki Betlejemskiej w jednej z dwóch kategorii:  1. surowce naturalne (szopka tradycyjna): drewno, rośliny suszone (z wyjątkiem gatunków objętych ochroną), produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, plastelina, glina, masa solna, 2.  surowce wtórne: plastik, metal, karton, makulatura, szkło, korek, guma, folia aluminiowa, szmaty, płyty CD.  Termin dostarczania prac mija 28.11.2016 r.  Czekają atrakcyjne nagrody !

Lista Laureatów konkursu

Regulamin konkursu

Oświadczenie Uczestnika

Formularz zgłoszeniowy

Organizacja konkursu plastycznego pt. “Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych”  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 6.800,00 zł.

     

 

7. Konkurs plastyczny “MOJA PRZYGODA w MUZEUM
Konkurs skierowany jest do dzieci i  młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznej z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikacje działalności  muzeum. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników o zbiorach muzealnych, kształtowanie upodobań artystycznych i plastycznych.

Regulamin konkursu pt. “Moja przygoda w Muzeum”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

Karta zgłoszenia

8.KONKURS “BARWY SMOKA”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Warunkiem udziału jest zapoznanie się z prezentowaną  w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu wystawą pt. „Za Wielkim Chińskim Murem”, a następnie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką   (rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp.). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o kulturze i historii Chin, ukazanie piękna chińskiego krajobrazu i specyfiki tego regionu,a także rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków świata.

Regulamin konkursu pt. “Barwy smoka”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

Karta zgłoszenia