Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Oferta pracy asystent muzealny w dziale etnograficznym

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór na stanowisko asystenta muzealnego

do działu etnograficznego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

1.      Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, magisterskie z dziedziny etnografii/etnologii,
 • Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność,
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

        Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki itp.) w  instytucji kultury
 • umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,

 2.      Charakterystyka prac:

 • Prowadzenie badań z zakresu etnografii w szczególności zadań obejmujących obszar badawczy Muzeum,
 • Opracowanie naukowe zbiorów muzealnych
 • Publikowanie własnych opracowań z zakresu problematyki, etnograficznej/etnologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badawczego Muzeum,
 • Organizacja wystaw muzealnych, sporządzanie scenariuszy, nadzór merytoryczny nad ekspozycjami muzealnymi,
 • Reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
 • Występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o bieżących ekspozycjach oraz o tematach z zakresu etnografii. Popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób, dorosłych, odczytów, prelekcji i innych imprez związanych z profilem działania Muzeum,
 • Udział w obsłudze ruchu turystycznego

 3.    Warunki pracy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen,

 4.    Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922).

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2017 r. z adnotacją: „Oferta pracy w dziale etnograficznym”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mwmskansen.pl

Muzeum informuje, że dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.