Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Oferta pracy do działu konserwatorskiego

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego  
 do działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

1.  Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny konserwacji dzieł sztuki,
 • Doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy rzemiośle artystycznym, meblach, rzeźbie itp. eksponatów muzealnych
 • Znajomość specyfiki pracy w muzeum
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność

Mile widziane:

 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych
 • Znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,

 

 2.  Charakterystyka prac

 • Konserwacja i restauracja muzealiów: meble, rzemiosło artystyczne, przedmioty drewniane, metalowe, rzeźba, tkaniny, obrazy (głównie oleodruki)
 • Kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich
 • Nadzór nad wykonywanymi remontami obiektów nieruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego
 • Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej
 • Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu.

3. Warunki pracy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

 

4.  Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2018 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent konserwatorski do  działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oświadcza, iż dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez przekazanie informacji korygujących pocztą elektroniczną: skansen@mwmskansen.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mwmskansen.pl