Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs “Barwy natury, barwy wsi”

 

Udział w konkursach pobudza do pracy, rozwija wyobraźnię i chęć współzawodnictwa, uczy wytrwałości. Konkursy organizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu cieszą się wieloletnią już tradycją. Wzorem lat ubiegłych, również w  tym roku zachęcamy do udziału w konkursie pt. Barwy natury, barwy wsi”. Konkurs odbywa się w dniu  26 września  2014r. o godz. 9.30 na terenie skansenu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26.09.2014r. na terenie MWM w Sierpcu, ok. godz.: 15.00.

Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych regionu Mazowsza. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formie pejzażu przedstawiającego wybrany fragment ekspozycji muzealnej ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji przyrodniczej (budynki otoczone roślinnością, pola uprawne, warzywniki, sady, ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego, lasu grądowego, itp). Prace formatu A3 powinny być wykonane techniką rysunku (kredki, pastele).  Środki plastyczne niezbędne do wykonania pracy zapewnia Organizator konkursu.

Uczestnicy konkursu staną się bogatsi o wiedzę z zakresu ekspozycji muzealnej ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów przyrodniczych. Dzieci nauczą się także zdrowej rywalizacji, współpracy i współdziałania w grupie oraz udoskonalą swoje umiejętności manualne. Udział w konkursie pozwoli na zaprezentowanie zdolności uczestników, zmobilizuje do poznania bogactwa roślinności i barw ekspozycji przyrodniczej prezentowanej w skansenie. Samodzielne wykonanie pracy plastycznej pozytywnie wpłynie także na rozwój zmysłu spostrzegawczości oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez odkrywanie uroków sierpeckiego skansenu – jego malowniczych pejzaży i specyficznej flory.

Opiekunowie/wychowawcy deklarują udział swoich uczniów/wychowanków w konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia telefonicznie lub e-mail do dnia 23.09.2014r. Zgłoszenia  przyjmuje sekretariat MWM (tel./fax 24 275-28-83, 24 275-58-20, e-mail: rezerwacje@mwmskansen.pl).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Organizacja konkursu plastycznego BARWY NATURY, BARWY WSI oraz pokonkursowej wystawy prac – IV edycja – dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.980,00 zł.

 

Regulamin konkursu Barwy natury barwy wsi