Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs plastyczny “Jesienny pejzaż wsi”

Udział w konkursach pobudza do pracy, rozwija wyobraźnię i chęć współzawodnictwa, uczy wytrwałości. Konkursy organizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu cieszą się wieloletnią już tradycją. Wzorem lat ubiegłych, również w  tym roku zachęcamy do udziału w konkursie pt. „Jesienny pejzaż wsi”.

Jesienny krajobraz jest nasycony barwami, zapachami i dźwiękami rozdawanymi hojnie przez matkę naturę. Wszystkie ścieżki i alejki, a także chłopskie zagrody na terenie na skansenu wypełniają wielobarwne liście – niektóre szeleszczą już brązową barwą starości, inne czerwienieją dopiero od coraz wolniej krążących w nich soków, a niektórym udałe się wciąż zachowywać młodzieńczą zieleń. W coraz mniejszej ilości pokrywają drzewa albo wirują wkoło i tworzą kolorowe kobierce na drogach i trawnikach. Pojawiają się także w dłoniach spacerowiczów, szczególnie tych najmłodszych…

Aby utrwalić te piękne pejzaże Muzeum ogłasza konkurs plastyczny pt. „Jesienny pejzaż wsi”, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej regionu Mazowsza, w wieku 10–16 lat. Obowiązuje tu dowolność twórcza, zatem uczestnicy wykonać mogą rysunek, malowankę albo kolaż na papierze, bądź kartonie. Prace powinny przedstawiać fragment ekspozycji muzealnej na tle jesiennego krajobrazu (budynki otoczone roślinnością, pola uprawne, warzywniki, sady, ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego, lasu gradowego; prace polowe i ogrodnicze z wykorzystaniem dawnych narzędzi i maszyn).

Praca może być wykonana na papierze (gramatura 80-160 g/m2) lub kartonie (gramatura 160-250 g/m2) formatu A3, w jednej z 3 technik plastycznych: rysunek (kredki, pastele), malowanka, kolaż.

Konkurs przebiega w dwóch etapach. Pierwszy odbywa się w szkole uczestnika. Tam wyłonione zostaną najciekawsze prace, które do 4 listopada 2014 r. należy dostarczyć do MWM w Sierpcu (ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc) W drugim etapie, już na terenie Muzeum, komisja spośród nadesłanych prac dokona wyboru tych zasługujących na najwyższe laury. Zostaną one zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej na terenie Muzeum.

Jest o co walczyć. Na najzdolniejszych artystów czekają cenne nagrody rzeczowe.

Prace należy dostarczyć pracy do MWM w Sierpcu (ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc) w terminie do 4 listopada 2014r. (osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej).

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 14.11.2014r. o godz.: 10.00 w sali konferencyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu Jesienny pejzaż wsi

Organizacja konkursu plastycznego BARWY NATURY, BARWY WSI oraz pokonkursowej wystawy prac – III edycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.970,00 zł.