Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu plastycznego pt. “Barwy natury, barwy wsi”


 W dniu 26 września 2014 r. na terenie skansenu odbyła się  IV edycja konkursu „Barwy natury, barwy wsi”, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nadrzędnym celem konkursu było pogłębianie więzi z regionem poprzez zapoznanie uczestników z ekspozycjami MWM w Sierpcu oraz zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zadaniem przybyłych uczestników było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybrany fragment ekspozycji muzealnej, ze szczególnym uwzględnieniem przyrody (budynki otoczone roślinnością, pola uprawne, sady, ogródki itp).

Konkurs adresowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych regionu Mazowsza. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy i. skierowani zostali do kilku sal, w których, pod kierunkiem koordynatorów, wykonywali prace plastyczne. Gdy wszyscy ukończyli już swe dzieła nadszedł czas na zwiedzanie terenu ekspozycji oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. W tym czasie Komisja Konkursowa dokonała oceny prac i wyłoniła Zwycięzców.

 Prace oceniane były w dwóch kategoriach technicznych (rysunek wykonany kredką, rysunek wykonany pastelami) oraz czterech kategoriach wiekowych (5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat). W każdej kategorii Komisja przyznała 3 miejsca (od I do III) i jedno wyróżnienie (łącznie 32 nagrody)

Do konkursu zgłoszono 302  prace z 11 szkół i ośrodków kultury – 93 wykonane kredkami i 209 wykonanych pastelami.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in.: tablety, odtwarzacze mp4, sprzęt sportowy i rekreacyjny).

 

Komisja przyznała nagrody następującym autorom prac:

  Kategoria rysunek wykonany kredką:

  • Wiek:  5-6 lat

 I miejsce –  Mateusz Siwkowski, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu

II  miejsce –  Barbara Wierzbicka, I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu

III miejsce – Adrian Pociask, Szkoła Podstawowa w Sudragach

Wyróżnienie – Piotr Dzięgielewski,  Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu

  • Wiek 7-8  lat

I miejsce –  Michał Kubiszewski, Szkoła Podstawowa w Liszynie

II  miejsce –  Lena Malinowska, I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu

III miejsce – Emilia Szymaniak, Szkoła Podstawowa w Szczutowie

Wyróżnienie – Magdalena Grzelak, Szkoła Podstawowa w Sudragach

  • Wiek 9-10 lat

I miejsce –  Wiktoria Michalska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

II  miejsce – Kacper Ciastek, Szkoła Podstawowa w Szczutowie

III miejsce – Magdalena Prószyńska, I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu

Wyróżnienie – Weronika Michalska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

  • Wiek 11-13 lat

I miejsce –  Antek Grabowski, Szkoła Podstawowa w Słupnie

II  miejsce – Paula Sadłakowska, Szkoła Podstawowa w Szczutowie

III miejsce – Marta Zielińska, Szkoła Podstawowa w Szczutowie

Wyróżnienie – Iga Żmijewska, Szkoła Podstawowa w Słupnie

  Kategoria rysunek wykonany pastelami:

  • Wiek:  5-6 lat

I miejsce –  Mikołaj Nawrot, Szkoła Podstawowa w Liszynie

II  miejsce –  Julia Zimnawoda, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu

III miejsce – Damian Wiśniewski, Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu

Wyróżnienie – Julia Rzeszotarska, Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu

  • Wiek 7-8  lat

I miejsce –  Natalia Sobczak, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu

II  miejsce – Zuzia Wierzbicka, Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku

III miejsce – Maja Kłobukowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu

Wyróżnienie – Bartłomiej Ostrowski, Szkoła Podstawowa w Sudragach

  • Wiek 9-10 lat

I miejsce –  MMarika Mazurowska, Szkoła Podstawowa w Liszynie

II  miejsce – Patrycja Gąsiorowska, Szkoła Podstawowa w Szczutowie

III miejsce – Kamil Zapytowski, Szkoła Podstawowa w Słupnie

Wyróżnienie – Olga Śliwińska, Szkoła Podstawowa w Liszynie

  • Wiek 11-13 lat

I miejsce –  Patryk Olszewski, Szkoła Podstawowa w Sudragach

II  miejsce – Natalia Goławska, Gimnazjum im. Bpa L. Wetmańskiego w Sierpcu

III miejsce – Klaudia Wiśniewska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu

Wyróżnienie – Zuzanna Sieczkowska, Szkoła Podstawowa w Słupnie

 
Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Prace Laureatów zostaną  zaprezentowane na terenie Muzeum w formie pokonkursowej wystawy.

Organizacja konkursu plastycznego BARWY NATURY, BARWY WSI oraz pokonkursowej wystawy prac – IV edycja – dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.980,00 zł.

 Regulamin konkursu “Barwy natury, barwy wsi”