Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konferencja naukowa pt.„Pomiędzy realnością a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum”

Odbywające się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jesienne konferencje zajmują stałe miejsce w muzealnym kalendarzu wydarzeń. Tegoroczne obrady pt. „Pomiędzy realnością a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum” zaplanowane zostały na 20 – 21 października. Patronat Honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. 

Konferencja pt. „Pomiędzy realnością a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum” skierowana jest do szerokiego grona specjalistów zajmujących się problematyką muzealnictwa – zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i praktyki. Z pewnością jedną z istotniejszych kwestii nurtujących muzealnictwo pierwszych dwóch dekad XXI wieku, jest szerokie wprowadzanie technik elektronicznych na ekspozycjach muzealnych. Dlatego należy postawić sobie zasadnicze pytanie, czy modernizowanie języka ekspozycji technicznymi nowinkami i „konkretyzowanie” informacji zawartych w poszczególnych wystawach, poprzez multimedialne prezentacje powinno mieć wyznaczone granice, których nie należy przekraczać, oraz jak ułożyć współpracę ze specjalistami od wspomnianych technik, aby głównym nośnikiem treści pozostał na wystawie przedmiot muzealny.

Bardzo ważnym tematem jest również kwestia prezentacji muzeów na stronach internetowych muzeum i portalach społecznościowych. W jaki sposób można wykorzystać możliwości tego typu nośnika informacji? Czy strony internetowe muzeów pełnią jedynie funkcję informatora,

czy też powinny spełniać dodatkowe zadania w pewien sposób przygotowujące odbiorcę do wizyty w danym muzeum. Jak należy wykorzystać w optymalny sposób możliwości portali społecznościowych, które są doskonałym „miejscem” reklamy.

Ostatnie lata to również mniej lub bardziej udane próby tworzenia wirtualnych baz danych dotyczących zbiorów, udostępnianych szerszemu gronu odbiorców. Digitalizacja i prezentacja

zasobów kolekcji muzealnych wiąże się jednak z różnego rodzaju problemami natury technicznej, jak również prawnej. Dlatego warto zastanowić się nad tymi kwestiami, a także podzielić się doświadczeniami wynikającymi z przeprowadzonych dotychczas prac.

Zastanówmy się także nad tematem muzeów funkcjonujących jedynie w cyberprzestrzeni.

Czy w tym przypadku uzasadnione jest użycie sformułowania muzeum? Można się zastanowić czy tego typu jednostki spełniają funkcje muzeum, czy są jedynie formą „mediatora” pomiędzy przestrzenią codzienności i światem prezentowanym za pomocą nowoczesnej techniki. Co tak naprawdę jest istotą tego rodzaju trendów?

Konferencja będzie okazją do zastanowienia się nad powyższymi kwestiami, jak również do wymiany doświadczeń, wynikających z prac nad prezentacją muzeów w Internecie.

 

PLAN KONFERENCJI

20 PAŹDZIERNIKA – PONIEDZIAŁEK

Godz. 8.30 – 9.00          Rejestracja.

Godz. 9.00                       Inauguracja, mgr Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Godz. 9.20                       Kto współcześnie jest autorem wystawy muzealnej?, prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński).

Godz. 9.40                       Bliżej prawdy? O niektórych zastosowaniach multimediów w muzeach,  dr hab. Katarzyna Barańska (Uniwersytet Jagielloński).

Godz. 10.00                     „Internet rzeczy” – nowa jakość zwiedzania muzeum i budowania relacji, Karol Modzelewski, Maciej Piotrowski (Fokus – smarter analytics).

Godz. 10.20                     Przerwa kawowa.

Godz. 10.50                      Problematyka digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego przy pomocy bezdotykowych skanerów 3d w technologii strukturalnego światła białego LED, Aleksandra Mamcarz (SMARTTECH).

Godz. 11.10                      Omówienie przykładów zastosowań technologii, rozwiązań z dziedzin IT, mobile, multimediów oraz wytycznych do ich implementacji w celu wzbogacenia doświadczeń zwiedzających, Katarzyna Trojanek (Qumak SA), Paweł Strzelecki (Qumak SA).

Godz. 11.30                     Alternatywne formy multimedialne w praktyce muzeum uczelnianego na przykładzie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dr Magdalena Grassmann (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku), mgr Marta Piszczatowska (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).

Godz. 11.50                     Technologia nasza powszednia? Refleksja na marginesie wystawy fotografii,  mgr Artur Sekunda (Uniwersytet Jagielloński).

Godz. 12.10                     Dyskusja.

Godz. 13.00                     Zwiedzanie muzeum.

Godz. 14.30                     Obiad.

Godz. 15.40                     Pragnienie ekspozycyjne zwiedzających „Grodzisko Sopot” – starcie tradycji  z nowoczesnością, mgr Krzysztof Godon (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku),  mgr Paweł Pogodziński (Uniwersytet Gdański, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku).

Godz. 16.00                     Wybrane źródła informacji jako podstawa w planowaniu kampanii reklamowych w instytucjach kultury, mgr Robert Waraksa (Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku).

Godz. 16.20                     „Sensacja archeologiczna!” – wirtualny świat odkryć archeologicznych kreowany przez media, mgr Marta Bloch (Uniwersytet Gdański), mgr Aleksander Piasecki (Uniwersytet Rzeszowski), mgr Paweł Pogodziński (Uniwersytet Gdański, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku).

Godz. 16.40                     Tablica, kino, fotoplastykon, czyli różne oblicza muzealnego monitora, dr hab. Anna Nadolska Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Godz. 17.00                     O potrzebie skrzypienia, czyli o wykorzystaniu dźwięku w działalności ekspozycyjnej muzeów typu etnograficznego i historycznego,  mgr Krystyna Jarosz (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie).

Godz. 17.15                     Dyskusja.

Godz. 18.00                     Kolacja.

 

21 PAŹDZIERNIKA – WTOREK

Godz. 10.00                    System informacji (GIS) kluczem do skutecznej inwentaryzacji i promocji zasobów muzealnych, inż. Edyta Paulina Bogucka (Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej), mgr Maksymilian Ufa (ESRI Polska Sp. z o.o.).

Godz. 10.20                     Multimedia skrojone na miarę, Kinga Duda (Pattern Recognition).

Godz. 10.40                       Imago narrat. Zbiór pruskich rysunków technicznych jako uniwersalny środek przekazu w muzealnictwie (na podstawie doświadczeń Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu), mgr Damian Halmer (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu).

Godz. 11.00                     Przerwa kawowa.

Godz. 11.30                     Procesy „zanurzania” się w symulakrycznej przestrzeni ekspozycji multimedialnych na przykładzie muzeów miejskich, mgr Michał Grabowski (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Uniwersytet Śląski).

Godz. 11.50                      E-muzeum bez granic? Edukacja historyczna a multimedia w muzeach i miejscach pamięci, dr Marcin Zaborski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie).

Godz.12.10                     Czy muzeum wirtualne jest muzeum? Przypadek Muzeum Erotyzmu, mgr Michał Pałasz (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Erotyzmu).

Godz.12.30                     Dyskusja i zakończenie obrad.

Godz.13.15                     Obiad.

 

Patronat Honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

 


 

 

Sponsor

 

 

 

 

Patronat medialny