Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
DYREKTOR MWM W SIERPCU JAN RZESZOTARSKI ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

DYREKTOR MWM W SIERPCU JAN RZESZOTARSKI

ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21 października 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski” , w której na zaproszenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Bronisława Komorowskiego wziął udział Jan Rzeszotarski – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Debata publiczna poświęcona była kształtowaniu przestrzeni życiowej Polaków i stworzeniu jednolitych prawnych instrumentów pozwalających samorządom wpływać na pozytywne kształtowanie krajobrazu oraz przestrzeni publicznej polskich miast i wsi.  W ramach konferencji przedstawiono raport zatytułowany „Przestrzeń życia Polaków” ukazujący między innymi tendencje w rozwoju polskiej urbanizacji, związane z nią przemiany krajobrazu, a także jej ekonomiczny wymiar. Podczas konferencji Prezydent RP Bronisław w Komorowski uhonorował odznaczeniami państwowymi osoby zasłużone dla ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska naszego kraju. Wśród osób wyróżnionych znalazł się Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, który został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w utrwalaniu dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także za działalność na rzecz rozwoju muzealnictwa.

Ustanowiony w 1921 r. Order Odrodzenia Polski, nadawany jest za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.
W swym przemówieniu odnoszącym się bezpośrednio do tematyki konferencji Bronisław Komorowski podkreślił, że warto już dziś konsekwentnie i twardo stawiać sprawę ochrony polskiego krajobrazu i należycie o niego dbać. Prezydent nawoływał do wspólnego powstrzymania procesu degradacji, której konsekwencje będziemy odczuwać w przyszłości.

Dyrektor MWM w Sierpcu Jan Rzeszotarski, dziękując za zaproszenie i zaszczytne wyróżnienie wręczył Prezydentowi album pt. „Cztery Pory Roku w skansenie” i zaprosił do odwiedzenia muzeum.

Zdjęcia uzyskane dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (foto.kprp.pl)

Fot. Eliza Radzikowska – Białobrzewska