Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
„Recepta na nowoczesne muzeum” – relacja z konferencji

W dniach 20–21 października w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu miała miejsce konferencja naukowa „Między realnością, a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum”. Uczestnicy, wśród których znaleźli się przedstawiciele placówek muzealnych, uniwersytetów i firm zajmujących się zastosowaniem nowoczesnych technologii w tworzeniu i popularyzacji zbiorów.

Smartfony i komputery towarzyszą nam dziś na każdym kroku. Internet stał się już częścią naszych codziennych zajęć. Współczesny człowiek żyje w świecie innym niż jego przodkowie. O wiele silniej niż tekst przemawia dziś do nas obraz, im bardziej interaktywny tym lepiej. By pozostać atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy, zmianie ulec musiała też ekspozycja muzealna. Elektronika staje się coraz ważniejszym jej elementem. Ekrany dotykowe i interaktywne prezentacje są znakomitym nośnikiem informacji, bardzo dobrze ją uzupełniając. Wiąże się z tym jednak szereg wyzwań, którym muzealnicy muszą stawić czoła.

                Odpowiedzi wymagają pytania o to jaką rolę w przygotowywaniu wystaw powinny odgrywać multimedia? Kim staje się odbiorca wystawy multimedialnej? Czy tradycyjne metody prezentacji eksponatów są dla niego nadal ciekawe? Jak skutecznie promować muzea z pomocą portali społecznościowych i aplikacji mobilnych? Na te i wiele innych pytań starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy konferencji zorganizowanej przez sierpecki skansen. Podczas obrad wskazano wiele problemów i wątpliwości wynikających z zastosowania nowoczesnych sposobów przekazywania wiedzy. W ocenie referentów placówki muzealne stają się obecnie centrami łączącymi w sobie kulturę wysoką z popularną. Są miejscami, w których organizowane są występy muzyczne, spektakle, festiwale i spotkania towarzyskie. Wyrażono obawę o to, że może to doprowadzić do zbanalizowania treści, które niosą ze sobą eksponaty. Wskazano też na konieczność dostosowywania języka komunikatów do oczekiwań i wieku odbiorcy. Do dziecka najlepiej przemawiają bowiem kolorowe, dynamiczne obrazy, podczas gdy dojrzały turysta wymaga rzetelnych, fachowych wiadomości ukazanych w sposób przystępny. Przekaz cyfrowy może być przez osoby starsze uznany za niezrozumiały, a w najlepszym razie niepotrzebny. Ważny okazuje się tu umiar. Natłok treści i wrażeń nie może bowiem przytłaczać oglądającego, zmieniając przygotowany materiał w niezrozumiały szum. Może się też okazać, że technologia stanie się fasadą, za którą ukryta zostanie miałkość podjętego tematu wystawy. Jednocześnie pokazano wiele intrygujących pomysłów na ożywienie ekspozycji poprzez wykorzystanie animacji starych map i planów, połączenie elementów przestrzeni wystawienniczej ze sprzętem elektronicznym dla zwrócenia uwagi zwiedzających na najciekawsze przedmioty w celu zmiany jego postrzegania całej kompozycji ekspozycyjnej. Podczas dyskusji podjęto temat digitalizacji zbiorów. Przedstawiono najnowsze metody zapisu, przechowywania i upowszechniania danych audio-wizualnych. Zaprezentowano aplikacje rozszerzające zakres tego, co można przekazać poprzez ekspozycję. Doskonałą konkluzją obrad może być analiza ankiety dotyczącej najpopularniejszych wśród turystów atrakcji. Okazuje się, że za najciekawsze nie są wcale uważane skomplikowane instalacje stosujące nowoczesną technikę, czy wizualizacje, lecz pokazy dawnych zajęć, warsztaty i ekspozycje ukazujące eksponaty w użyciu. Dzieci natomiast interesują przede wszystkim zwierzęta hodowane na terenie muzeów. Chętnie też korzystają z możliwości przebrania się w ubiory nawiązujące do tematu wystawy. Istotą muzeum wciąż pozostaje kontakt z drugą osobą. Ekspozycja jest bowiem wyjątkową formą komunikatu, w którym nieodzowną rolę pełni człowiek – przewodnik przenoszący turystę w konkretne miejsce i czas oraz przekazujący mu fragment ich historii.

Dwa dni trwania konferencji minęły nadzwyczaj szybko. Kameralna atmosfera obrad sprzyjała żywej dyskusji i tworzeniu nowych koncepcji rozwiązań wystawienniczych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa mazowieckiego, pan Adam Struzik. Teksty referatów wygłoszonych podczas obrad wydane zostaną w kolejnym tomie „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

 

Patronat Honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Sponsor

 

Patronat medialny