Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Promocja 28.numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych

Promocja 28.numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych

 

5 grudnia w muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu miała miejsce promocja 28. numeru  Bieżuńskich Zeszytów Historycznych, wydawnictwa od 21 lat dostarczającego zainteresowanym historią regionalną wielu ciekawych materiałów dotyczących Bieżunia i okolic. Organizatorzy – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej Jan Rzeszotarski, Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Bieżuńskich Zeszytów Historycznych Wiktor Mieszkowski oraz kierownik Oddziału w Bieżuniu Jerzy Piotrowski z wielką radością i satysfakcją powitać mogli licznie przybyłych tego wieczoru do muzeum gości, m.in. starostę żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego, burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń Andrzeja Szymańskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryka Grześkiewicza, wiceprezesa Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ Andrzeja Przemyłskiego z Płocka, wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Szreńsku Wiesława Pasztę, dyrektorów bieżuńskich szkół Marka Cimochowskiego i Bożenę Szymańską, dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzatę Kraśniewską, prezesa ZNP Oddział Żuromin Marzenę Więckowską, Żuromińską Grupę Historyczną, Ryszarda Sutego redaktora „Rozmaitości Sierpeckich”, Adama Ejnika – redaktora „Kuriera Żuromińskiego” oraz mieszkańców Sierpca, Bieżunia, Żuromina, Poniatowa i Radzanowa. Szczególnie gorąco zebrani powitali autorów tekstów zamieszczonych w promowanym wydawnictwie: Pawła Bogdana Gąsiorowskiego z Bydgoszczy, dr Jacka Pawłowicza z warszawskiego Oddziału IPN oraz Stanisława Szczitinina z Bieżunia. Jerzy Piotrowski wspólnie z przybyłymi autorami przedstawili zawartość ponad trzystustronicowego Zeszytu, przybliżając zebranym nieco informacji z redakcyjnego warsztatu. Wydawnictwo opatrzone wstępem Andrzeja Szymańskiego zaczyna się tekstem Pawła Bogdana Gąsiorowskiego dotyczącym pierwszych właścicieli Bieżunia – rodu Sieprskich i ich roli w średniowiecznych dziejach miasta. Kolejny materiał to Inwentarz Dóbr Bieżuńskich z 1735 roku przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, zawierający pierwszy jak dotąd znany opis Bieżunia i okolicznych wsi. Inwentarz wzbogacony został przez Jerzego Piotrowskiego obszernymi przypisami omawiającymi staropolskie zwroty i określenia. W kolejnym tekście autorstwa dr Wojciecha Jaworskiego zaprezentowana została działalność legalnych organizacji społecznych w Guberni Płockiej w latach 1870-1914. O ciężkiej, ale dającej wiele satysfakcji pracy międzywojennego wiejskiego i małomiasteczkowego nauczyciela możemy dowiedzieć się z materiału wspomnieniowego autorstwa Stanisława Beliczyńskiego. Działalność sowieckiej grupy dywersyjnej „Jack” omówiona została w tekście Stanisława Szczitinina „Oszukać przeznaczenie. Ostatni z grupy >Jack<” dotyczącym jednej z jej członkiń – Ani Morozowej, zwiadowczyni, której grób znajduje się na cmentarzu w Gradzanowie Kościelnym. Informacji o historii bratobójczych walk po II wojnie światowej, północno-mazowieckim podziemiu niepodległościowym i jego bohaterze Kazimierzu Dyksińskim „Kruczku” dostarczy tekst pracownika warszawskiego Oddziału IPN dr Jacka Pawłowicza. Kontynuując wątek genealogiczny przybliżamy dzieje rodziny Gąsiorów i Gąsiorowskich w materiale przygotowanym przez Pawła Bogdana Gąsiorowskiego Na podstawie bogatej korespondencji ze zbiorów bieżuńskiego muzeum oraz wspomnień poznamy również miłości i pasje Stefana Gołębiowskiego w pracy jednego z jego uczniów Stefana Nowackiego. W dziale Pro Memoriam znajdzie się też materiał Magdaleny Staniszewskiej o regionaliście, wieloletnim dyrektorze Biblioteki Publicznej w Sierpcu, śp. Janie Burakowskim.

     Miłym akcentem wieczoru było odsłonięcie przekazanej w depozyt do muzeum makiety pałacu w Bieżuniu wykonanej z klocków LEGO.  Pomysłodawcą i autorem makiety jest mieszkaniec Bieżunia Bartek Grześkiewicz, który we współpracy z Kamilem Jeżewskim przez dziewięć miesięcy wykorzystując ponad 30 tysięcy elementów stworzył tę niepowtarzalną budowlę, odwzorowując pieczołowicie charakterystyczne detale i elementy architektury bieżuńskiego pałacu. Autor planuje również wykonanie makiet innych, ważnych dla Bieżunia budynków: kościoła, muzeum, młyna, a także układu urbanistycznego Starego Rynku. Życzymy wytrwałości w realizacji zamierzonych planów.

                 Kolejną niespodzianką wieczoru było uruchomienie gramofonu ze zbiorów muzeum, którego mechanizm został naprawiony nieodpłatnie przez zaprzyjaźnionego inż. Mirosława Dubiela z Bydgoszczy. Przez wiele lat gramofon pełnił rolę ozdobnej szafki na stałej ekspozycji w saloniku. Od piątkowego wieczoru możliwa jest już prezentacja jego walorów muzycznych. Dziękujemy serdecznie za tę naprawę.

 

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim autorom tekstów, którzy przekazali je nam nieodpłatnie, partnerowi strategicznemu muzeum firmie CEDROB S.A. i osobiście jej prezesowi Panu Andrzejowi Goździkowskiemu, dzięki którego przychylności druk i skład zeszytu został sfinansowany, zespołowi redakcyjnemu za wykonanie wielu potrzebnych i niezbędnych korekt oraz wiele cennych uwag, dzięki którym Czytelnicy otrzymali produkt na wysokim poziome edytorskim.

Dziękuję również Panu Henrykowi Grześkiewiczowi właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego, Zbigniewowi Przywitowskiemu- prezesowi firmy Złota Kurka S.A., Janowi Zaborowskiemu właścicielowi Masarni w Bieżuniu za życzliwą pomoc w przygotowaniu spotkania po części oficjalnej promocji oraz wolontariuszkom Marioli Liszewskiej i Agnieszce Czyżewskiej.

Osobne podziękowania składam na ręce wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Pana Zbigniewa Dobrowolskiego za przygotowanie relacji fotograficznej promocji oraz wykonanie zdjęć nagrobka Andrzeja Sieprskiego w katedrze płockiej, które zostały wykorzystane na okładce naszego wydawnictwa.