Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konferencja naukowa pt. “Realizacja i pielęgnacja parków, ogrodów i miejskich terenów zieleni” – relacja

„Zielone tematy w skansenie”

 

Roślinność znajdująca się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu stanowi integralną część ekspozycji muzealnej. Ogródki warzywne i kwiatowe, pola uprawne, otaczający skansenowską wieś las, a przede wszystkim park dworski są nie tylko tłem dla wystaw, ale pozwalają też zrozumieć życie ludności wiejskiej sprzed stu lat. O tym jaką rolę w otoczeniu człowieka i tworzeniu ekspozycji pełnią tereny zielone dyskutowali uczestnicy konferencji naukowej „Realizacja i pielęgnacja parków, ogrodów i miejskich terenów zieleni”.

Spotkanie odbyło się 16 kwietnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Podczas obrad prelegenci zastanawiali się nad wzajemnymi zależnościami między ludźmi i przyrodą. Dwa pierwsze referaty, Marzeny Suchockiej i Kingi Kimic z Katedry Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW w Warszawie pokazały jak istotne w planowaniu otoczenia osiedli ludzkich jest uwzględnienie terenów zielonych. Podkreślały one fakt, że pragnienie obcowania z naturą jest jedną z najistotniejszych potrzeb człowieka. Zaprezentowały metody tworzenia ogrodów, roślinnych pasaży i parków w miastach. Opowiedziały o metodach pielęgnacji oraz ochrony tworzących je drzew, krzewów i roślin donicowych. Pokazały też nowoczesne rozwiązania, które przeistaczają zapomniane i zniszczone rejony urbanistyczne w oazy zieleni, będące nie tylko miejscem spotkań, ale również zielonymi płucami tych miejsc znacznie uprzyjemniającymi życie mieszkańców. Ma to też aspekt ekonomiczny, ceny działek w takim otoczeniu znacznie wzrastają. W swoich wypowiedziach dużo miejsca poświęciły także dbałości o zachowanie wiekowych parków i roślin. Pełnią one bowiem nie tylko ważną funkcję w lokalnych ekosystemach, ale są również elementem tożsamości tych, którzy funkcjonują obok nich. Prócz tego dla nauczycieli i badaczy są bezcennym źródłem informacji. Kolejnym blokiem tematycznym były możliwości pozyskiwania środków na rewitalizację i zakładanie terenów zielonych. Kwestii tej parę słów poświęcił Michał Kuliński reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opowiedział o procedurach składania wniosków i najważniejszych dążenia nowoczesnej ochrony przyrody. Ukazał też jak WFOŚiGW współpracuje z samorządami i społecznościami lokalnymi. Po nim głos zabrali Paweł Przywózki i Krzysztof Czyżyk z firmy Husqvarna. Ich referaty dały obraz najistotniejszych trendów we współczesnym ogrodnictwie. Dużo miejsca poświęcili pokazaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie pielęgnacji i ochrony roślin. Zaprezentowali też sprzęt, który staje się niezbędny podczas pracy w lesie, parku i ogrodzie. Elektroniczne czujniki i elementy służące redukcji zużycia energii oraz spalin są już dziś standardem. Tę część konferencji zakończyła prezentacja maszyn połączona z konkursami dla uczestników.

Jako ostatni przemawiał Piotr Rzeszotarski, prezentując historię dawnego parku dworskiego otaczającego dwór z Uniszek Zawadzkich i proces jego rekonstrukcji na terenie skansenu w Sierpcu. Wiele starań w tym względzie poświęcono wkomponowaniu nowego założenia w istniejącą już roślinność. W pierwszym etapie prac dokonano ponad 2,5 tys. nasadzeń, które stworzyły piękne zielone tło dla okazałego domostwa szlacheckiego. Kolejnym krokiem będzie stworzenie ścieżki przyrodniczo-ornitologicznej, która w sposób przystępny pozwoli przybliżyć zwiedzającym faunę i florę istniejącą w Muzeum.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest miejscem, w którym historia, przyroda i dawna obyczajowość łączą się w harmonijnym kolażu. Roślinność współtworząca ekspozycję skansenu stanowi doskonały przykład połączenia tradycji i nowoczesnych koncepcji. Podczas zwiedzania wystaw warto zatrzymać się na chwilę i pochylić nad jego zielonymi tajemnicami ukrytymi w koronach drzew i pnączach krzewów.

Organizacja konferencji pt. “„Realizacja i pielęgnacja parków, ogrodów i miejskich terenów zieleni”dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” w formie dotacji w kwocie 17 000, 00.