Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
20 lat minęło… Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XX edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

 

20 lat minęło…

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XX edycji

Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

                Po raz dwudziesty, 25 listopada, w 115 rocznicę urodzin Poety – Stefana Gołębiowskiego, w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XX – Jubileuszowej edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego imienia, zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Otwarcia uroczystości w imieniu własnym oraz organizatora Konkursu – dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego dokonał kierownik Oddziału Jerzy Piotrowski.  Z ogromną radością powitani zostali przede wszystkim Laureaci Konkursu, Ich rodzice, opiekunowie oraz licznie przybyli goście, m.in. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman Kochanowicz, Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Teresa Nowotczyńska – Boczek, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, Prezes żuromińskiego Oddziału ZNP Marzena Więckowska, Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu Grzegorz Jabłoński, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Marek Cimochowski, Prezes Klubu Seniora „Nad Wkrą” Anna Łubińska, Prezes Związku Kombatantów RP Aleksander Domeradzki, bieżuńscy radni Ireneusz Myśliwczyk oraz Mariusz Czarnomski, prof. Tadeusz Zalewski z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Prezes Koła Łowieckiego Łabędź ks. dr Piotr Siołkowski, Łowczy Koła Tadeusz Rogowski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu Waldemar Jacek Cecelski, Dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Piotr Wlizło, przedstawiciel firmy Cedrob S. A. Dyrektor Stefan Chrzanowski, Zbigniew Dobrowolski – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Stefan Żagiel – Redaktor Tygodnika Ciechanowskiego, Adam Ejnik Redaktor naczelny Kuriera Żuromińskiego oraz zainteresowani poezją mieszkańcy Bieżunia i okolic.

Tradycją listopadowych spotkań w muzeum jest złożenie przez delegację młodzieży kwiatów i zapalenie znicza na grobie Poety w dniu Jego urodzin. Po powitaniu przybyłych gości, Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski przekazał uczniom  Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego wiązankę, która pod opieką Agnieszki Budzich, w imieniu wszystkich uczestników spotkania została złożona na grobie Stefana Gołębiowskiego. Kolejnym punktem programu był koncert „Życiem się ciesz” w wykonaniu Wojtka Gęsickiego z akompaniamentem Rafała Grząki, zadedykowany Patronowi Konkursu oraz jego uczestnikom.  Zebrani usłyszeli utwory m.in. Juliana Tuwima, Jonasza Kofty, byli również świadkami prapremierowego wykonania kilku wierszy Stefana Gołębiowskiego w aranżacji Wojtka Gęsickiego.

 Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom. W tym roku na konkurs wpłynęło 125 zestawów wierszy w dwóch kategoriach wiekowych. Jury w składzie Wiktor Mieszkowski, Stanisław Kęsik, Marek Janusz Piotrowski oraz Jerzy Piotrowski wyłoniło dwunastkę tych najlepszych. Uznanie Jurorów w tym roku zdobyli: w kategorii I – dzieci szkół podstawowych, I nagrodę przyznano Oldze Nawrockiej uczennicy SP nr 2 w Sierpcu za zestaw wierszy; II nagrodę Zuzannie Orzepińskiej uczennicy SP im. B. Prusa w Kałuszynie za zestaw wierszy; III nagrodę Kamilowi Bardońskiemu uczniowi SP nr 1 im. H. Kołłątaja w Mławie za wiersz „Koncert”; natomiast wyróżnienie przypadło dla Alicji Zasłony uczennicy SP nr 3 im. M. Konopnickiej w Łochowie za zestaw wierszy; Jakuba Sztolsztejnera za wiersz „Czerwony balonik” i Idy Bral uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie za wiersz „Przyjaciele”. W kategorii II – młodzież starsza przyznano I nagrodę Anie Marii Kobylińskiej studentce Uniwersytetu Warszawskiego za zestaw wierszy; II nagrodę Andrzejowi Jagiełłowiczowi uczniowi I klasy XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie za zestaw wierszy; III Nagrodę Joannie Faustynie Dąbrowskiej uczennicy I klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV Wazy w Warszawie za zestaw wierszy oraz wyróżnienia dla: Izabeli Sakowskiej uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Tłuszczu za zestaw wierszy; Aleksandry Kolbusz uczennicy III klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV Wazy w Warszawie za zestaw wierszy i Kingi Kalisz uczennicy Gimnazjum nr 1 im. I. Krasickiego w Żurominie za wiersz „Poranek”.

Nagrodzone utwory zostały odczytane przez uczniów bieżuńskich szkół skupionych w Kole Teatralnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu pod kierunkiem Kingi Rogowskiej we współpracy z Katarzyną Janulewską.

 Następnie zabrali głos przedstawiciele Jury Wiktor Mieszkowski oraz Stanisław Kęsik, którzy przybliżyli zebranym kulisy swojej pracy, pogratulowali Laureatom oraz zachęcili wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu.

Zaproszeni goście wręczyli nagrody rzeczowe ufundowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, firmę Cedrob S.A., Żuromiński Oddział ZNP oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

 W tym roku został wydany również Tomik wierszy Laureatów Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego z lat 2011- 2015 wzbogacony rysunkami piórkiem Urszuli Piotrowskiej.

Na zakończenie głos zabrał Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, który pogratulował Laureatom oraz wyraził wdzięczność osobom i instytucjom związanym z muzeum za okazaną pomoc, współudział w organizacji różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, zarówno tych dużych i ważnych, jak również tych mniejszych i często niemal niedostrzegalnych. Adresatami podziękowań byli: Andrzej Goździkowski Prezes firmy Cedrob S. A., prof. dr hab. Adam Kosecki Rektor Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Andrzej Szymański Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński, Zbigniew Przywitowski Prezes firmy Złota Kurka S.A., Regina i Henryk Grześkiewiczowie, Jerzy Wronowski właściciel firmy J. M. Lotus, Marzena Więckowska Prezes żuromińskiego Oddziału ZNP, Agata Pawłowska Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Marek Cimochowski Dyrektor ZPO w Bieżuniu, Anna Łubińska Prezes Klubu Seniora „Nad Wkrą”, Kinga Rogowska Organizator – Animator Kultury MGOK w Bieżuniu oraz Jurorzy Wiktor Mieszkowski, Marek Janusz Piotrowski oraz Stanisław Kęsik, a także Zbigniew Dobrowolski Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia.                                                                                         

Nie zabrakło również pamiątkowego zdjęcia, tortu okolicznościowego oraz tradycyjnego regionalnego poczęstunku.