Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Dofinansowanie na realizację projektu związanego z ochroną owadów zapylających

W 2015 roku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na realizację projektu związanego z ochroną owadów zapylających.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu “Inicjatywy obywatelskie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Inicjatywa ma na celu ochronę owadów zapylających przed wyginięciem. Jej realizacja przyczyni się do zwiększenia ilości pszczół w środowisku lokalnym, a tym samym pozytywnie wpłynie na życie społeczeństwa. Projekt jest wysoce istotny ze względu na niekwestionowane znaczenie pszczół dla środowiska.

W ramach inicjatywy planowane jest zwiększenie ilości zapylaczy, czyli pszczół, w mieście Serock i mieście Sierpc. W rezultacie działań powstaną 3 nowe pasieki. Zostanie zakupionych 10 uli typu Dadant, 10 uli typu warszawski zwykły i 7 typu wielkopolskiego wraz z rodzinami pszczelimi oraz niezbędne akcesoria do obsługi pasieki. W związku z tym, iż najkorzystniejszym czasem do zasiedlania uli jest termin od wiosny do początku lata, wprowadzenie odkładów pszczelich do uli nastąpi  w 2016 roku. Rezultatem planowanej inicjatywy będzie także podniesienie świadomości lokalnej społeczności w zakresie życia codziennego pszczół i ich znaczenia dla środowiska. Projekt jest również formą zachęcania i wspierania do  zakładania własnych pasiek.  W tym zakresie rezultat zależny będzie oczywiście od stopnia zainteresowania lokalnego społeczeństwa i turystów.

Realizowana inicjatywa wpisuje się w realizację przedsięwzięć zarówno europejskich m.in. Komisji Europejskiej (przepisy dotyczące zakazania stosowania w rolnictwie trzech pestycydów szkodliwych dla pszczół i innych owadów zapylających, celem ich ochrony), jak i krajowych np. Greenpeace (realizująca działania mające na celu ochronę rodzin pszczelich, jak i środowisk niezbędnych do ich egzystowania).

Ule zostaną usytuowane na działkach w niedużych odległościach od drogi i na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, będą dobrze widoczne. Każdy będzie mógł z bezpiecznej odległości przyglądać się pracy tym niezwykłym owadom. Osoby chcące bezpośrednio z bliska przyjrzeć się pracy w pasiece, będą miały taką możliwość z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Udostępnienie pasieczyska dla osób zainteresowanych przyczyni się do podniesienia wiedzy mieszkańców i turystów w zakresie codziennego życia pszczół. Turyści w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu będą mogli uczestniczyć w lipcowej imprezie pod nazwą „Miodobranie” i poznać życie pszczół od pracy przy ulu, zapylaniu przez nie kwiatów aż do pozyskiwania przez nie miodu i wytwarzania świec. Upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie to także przekazywanie informacji na temat zagrożeń, jakie wynikają ze zmniejszania się populacji tych owadów i ich znaczenia dla bioróżnorodności.

Korzyści płynące ze zwiększenia ilości pszczół w ramach realizowanego projektu jest zatem bardzo dużo. Przede wszystkim zwiększy się ilość zapylaczy i wzrośnie różnorodność biologiczna na obszarze prawnie chronionym – Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, jak również w obszarze Natura 2000 przy ujściu rzeki Sierpienica do Skrwy. Bezwzględną korzyścią będzie także upiększanie środowiska lokalnego człowieka.