Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Relacja z Dnia Dziecka w MMM w Bieżuniu

 Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

 

Ach cóż to był za Dzień Dziecka! 1 czerwca, po raz 21 w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, odbył się wernisaż wystawy podsumowującej zorganizowany przez bieżuńską placówkę konkurs plastyczny pn.: „Moja Przygoda w Muzeum” połączony z galą wręczenia nagród i wyróżnień autorom najlepszych prac.

Uroczystość oprócz dzieci z bieżuńskich szkół zaszczycili również: pełniąca tego dnia funkcję starosty żuromińskiego Aleksandra Krzesińska, asystent Jerzy Rzymowski (na co dzień starosta żuromiński), dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski, dyrektor M-GOK w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, rodzice, wychowawcy, opiekunowie plastyczni dzieci, dziadkowie, a także przedstawiciel prasy regionalnej. Kierownik  muzeum Jerzy Piotrowski po przywitaniu przybyłych gości odczytał protokół  Jury  i poinformował zebranych o wynikach jego pracy.

Komisja w składzie:

  1. Jerzy Piotrowski – przewodniczący
  2. Izabela Kubińska – sekretarz
  3. Urszula Piotrowska – członek
  4. Lucyna Grabowska – członek

dokonała oceny spełnienia przez uczestników konkursu pn. „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne) wymagań określonych w jego regulaminie, a także oceniła 142 nadesłane prace konkursowe w czterech kategoriach wiekowych:

- kat. I – 5-9 lat,

- kat. II – 10-12 lat,

- kat. III – 13-15 lat,

- kat. IV – 16-19 lat.

Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostało 19 młodych artystów. W kategorii 5-9 lat czołowe miejsca zajęli podopieczni Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży z Mławy. Pierwsze przypadło w udziale Adamowi Skwarskiemu, drugie Malwinie Sarneckiej. Trzecia nagroda oraz dwa wyróżnienia powędrowały do artystów skupionych w Pracowni Plastycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu: Mai Grześkiewicz, Ewy Jęczarek i Amelii Rybickiej. W kolejnej kategorii 10 -12 lat laureatką pierwszej nagrody została Daria Glonkowska ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Bożewie, miejsce drugie zajęła Daria Błachowiak z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie, a trzecie Aleksandra Ogrodzińska z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie. Na wyróżnienie, zdaniem jurorów, zasłużyły Natalia Antonienko z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie oraz Julia Pruchniewska z Żuromińskiego Centrum Kultury. W trzeciej kategorii 13-15 lat rywalizację zdominowała ponownie Pracownia Plastyczna dla dzieci i młodzieży w Mławie. Pierwszą i druga nagrodę zdobyły jej podopieczne Oliwia Choroś i Patrycja Efczyńska. Laureatką trzeciej została Karolina Grablewska, a wyróżnioną Zofia Rutkowska – obie z Żuromińskiego Centrum Kultury. Drugie, równorzędne wyróżnienie otrzymała Sylwia Majewska z Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie. W najstarszej kategorii wiekowej – 16-19 lat, Jury przyznało trzy nagrody i jedno wyróżnienie. Laureatem pierwszego miejsca został Michał Sulkowski z Zespołu Szkół w Raciążu, drugą nagrodę odebrała Weronika Efczyńska z Zespołu Szkół nr 2 w Narzymiu, trzecią Aleksandra Zaborowska z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie, a wyróżnienie Paulina Szymańska z Żuromińskiego Centrum Kultury.

Organizatorzy oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim dzieciom życzenia w dniu Ich Święta oraz wręczyli nagrody najlepszym młodym artystom, ufundowane przez firmę Cedrob S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, sklep „KEA” Alicji Kłobukowskiej oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moja Przygoda w Muzeum”, gdzie powalczą z kilkoma tysiącami uczestników z całego świata.

Dodatkową atrakcją dla najmłodszych uczestników spotkania był konkurs wiedzy o Bieżuniu i regionie. Jego uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania, a następnie mogli wybrać sobie jedną z przygotowanych przez organizatorów nagród ufundowanych przez firmę Cedrob S.A. oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Oprawę muzyczną Dnia Dziecka w Muzeum zapewnił Przemek Lawers Lawrenc. Wernisaż zakończył poczęstunek ufundowany przez firmę Cedrob S.A.

Miłym akcentem tego dnia były również odwiedziny posłanki RP Anny Cicholskiej, która z zainteresowaniem obejrzała zaprezentowane na wystawie prace, zwiedziła ekspozycje stałe muzeum oraz zadeklarowała pomoc w organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw kulturalnych.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, poczęstunku oraz Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną naszego spotkania, a także uczestnikom zachęcając wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego w roku przyszłym.