Kapliczka Matki Boskiej Łąkowskie

Kapliczka przydrożna wśród drzew