Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Nowoczesna droga do skansenu

 7 listopada 2016 r. otwarty został nowy odcinek utwardzonej drogi prowadzącej do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dzięki inwestycji dojazd do skansenu stał się znacznie łatwiejszy. Została ona zrealizowana dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Powiatu Sierpeckiego i Gminy Miasta Sierpc w ramach “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″.

Od momentu gdy teren dawnego majątku szlacheckiego Bojanowo stał się siedzibą formującego się jeszcze Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu podejmowane były starania o to, by utwardzić ulicę Narutowicza łączącą obiekt z miastem. Koncepcja napotkała jednak na wiele trudności. Katalizator przedsięwzięcia stanowiło dopiero powstanie na terenie Muzeum nowoczesnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego. To właśnie podczas uroczystości jego otwarcia w październiku 2015 roku podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia budowy drogi. Prace remontowe i modernizacyjne zajęły prawie rok i zakończone zostały w połowie października 2016. Objęły one wybudowanie dwupasmowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz ich oświetlenie. Utworzone zostały także zjazdy na posesje. Ponadto wybudowano skrzyżowania ulicy Narutowicza z drogami gminnymi i łącznikiem z ulicą Bojanowską. Dzięki inwestycji powstał ponad 1,7 kilometrowy odcinek wraz z połączeniami z ulicami dojazdowymi.

W uroczystości otwarcia drogi udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji i firm zaangażowanych w realizacje tego projektu oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się między innymi: Waldemar Olejniczak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa; Małgorzata Oleszczuk, Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju; Katarzyna Harmata, Kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego; Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku; Jan Laskowski, Starosta Sierpecki wraz z zastępcą, Juliuszem Gorzkosiem; Marcin Błaszczyk i Bogdan Misztal, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego; Jerzy Stachurski, przewodniczący Rady Miejskiej; Marek Chrzanowski i Dariusz Malanowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej; Zbigniew Ostrowski, Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;  Mirosław Kaczmarek, Dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin Płock MZDW w Warszawie; Renata Drążewska, Dyrektor Rejonu Drogowego Ciechanów MZDW w Warszawie; Artur Obrębski, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu, a także przedstawiciele samorządu, prasy, radia i telewizji. Poświęcenia trasy dokonał Ksiądz Dziekan Andrzej Więckowski.

Powstanie utwardzonej drogi dojazdowej do skansenu w Sierpcu stało się możliwe dzięki wytężonej pracy wielu osób, zarówno samorządowców jak i wykonawców. To właśnie im należą się podziękowania za ten trud. Nowa trasa usprawni komunikację między miastem i Muzeum, co z pewnością przełoży się na wzrost frekwencji zwiedzających. Będzie także doskonałą trasą rekreacyjną dla mieszkańców miasta.

 

 i