Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Wręczenie nagród w konkursie poezji w Muzuem Małego Miasta w Bieżuniu

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXI edycji

Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

 

W 116. rocznicę urodzin Stefana Gołębiowskiego bieżuńskiego poety i tłumacza Horacego odbyło się podsumowanie XXI Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego Imienia. Konkurs objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska.   

25 listopada 2016 r. do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przybyli: laureaci Konkursu wraz z opiekunami i rodzicami, przedstawiciel parlamentu RP Magdalena Bednarz – asystentka poseł Anny Cicholskiej, Andrzej Szymański – Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, Joanna Jucewicz – Morawska dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa w Żurominie, Teresa Nowotczyńska – Boczek – wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Roman Kochanowicz – Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Sławomir Kosin – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu, Grzegorz Jabłoński – dyrektor LO w Bieżuniu, Aleksandra Kępa – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gościszce, Małgorzata Kraśniewska – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu, Henryk Grześkiewicz oraz Zbigniew Dobrowolski – prezesi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Aleksander Domeradzki – prezes ZKRP i BWP, ks. dr Piotr Siołkowski – prezes Koła Łowieckiego „Łabędź” w Bieżuniu, Anna Łubińska – prezes Bieżuńskiego Klubu Seniora „Nad Wkrą”, Adam Witkowski kierownik Terenowego Zespołu Doradczego w Żurominie, uczniowie Stefana Gołębiowskiego, miłośnicy poezji z wielu stron, a także przedstawiciele prasy: Tygodnika Ciechanowskiego oraz Kuriera Żuromińskiego.

Po powitaniu, wszystkich przybyłych licznie tego dnia do Bieżunia gości, przez kierownika muzeum Jerzego Piotrowskiego, wicedyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Bogusława Trojanowska przekazała uczniom Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego wiązankę kwiatów, które zostały złożone na grobie Poety.  Spotkane rozpoczął koncert dedykowany patronowi Konkursu Poezji oraz jego laureatom, w wykonaniu fortepianomistrza Tadeusza Dydy z Malborka, który zaprezentował autorskie interpretacje znanych utworów kompozytorów polskich i zagranicznych.

Przed kulminacyjnym momentem uroczystości – ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień, głos zabrał Przewodniczący Jury – polonista, wieloletni dyrektor LO w Bieżuniu, obecnie Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Bieżuńskich Zeszytów Historycznych – Wiktor Mieszkowski. Przybliżył zebranym kulisy pracy zespołu jurorów, w skład którego wchodzili też Stanisław Kęsik i Marek Piotrowski, pogratulował zwycięzcom oraz zachęcił wszystkich do dalszego tworzenia poezji i wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę CEDROB S.A, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Burmistrza Miasta i Gminy w Bieżuniu, Koło Łowieckie „Łabędź”, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Żurominie oraz Firmę J. M. Lotus Jerzy Wronowski wręczali wicedyrektor muzeum Bogusława Trojanowska, burmistrz Andrzej Szymański, dyrektor Joanna Jucewicz – Morawska, wizytator Teresa Nowotczyńska – Boczek, asystent Magdalena Bednarz, prezes Danuta Pekról oraz przewodniczący Wiktor Mieszkowski. Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostali:

w Kategorii I – dzieci szkół podstawowych

 I Nagroda – Antonia Rychlewska uczennica Szkoły Podstawowej nr 41 im. St. Staszica w Warszawie

II Nagroda – Daria Brodowska uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie

III Nagroda – Natalia Duda uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Radomiu

Wyróżnienie – Natalia Krystkiewicz uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

Wyróżnienie – Natalia Jaroszewskiej uczennica Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

w Kategorii II – młodzież starsza:

I Nagroda – Anna Maria Kobylińska studentka Uniwersytetu Warszawskiego

II Nagroda – Andrzej Jagiełłowicz uczeń XLIV LO w Warszawie

III Nagroda – Julia Barbachowska uczennica ZSO nr 2 w Brwinowie

Wyróżnienie – Kinga Kalisz uczennica Gimnazjum nr 1 w Żurominie

Wyróżnienie – Aleksandra Sadkowska uczennica LO w Żurominie

Wyróżnienie – Joanna Faustyna Dąbrowska uczennica VIII LO w Warszawie

Wyróżnienie – Sara Ghazaryan uczennica Gimnazjum nr 1 w Żurominie.

Nagrodzone utwory zostały odczytane przez uczniów Zespołu Placówek Oświatowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu przygotowanych pod kierunkiem Kingi Mieszczyńskiej oraz Katarzyny Janulewskiej – Śliwczyńskiej.

Laureaci otrzymali gratulacje od posła Piotra Zgorzelskiego, poseł Anny Cicholskiej, burmistrza Andrzeja Szymańskiego, dyrektor Joanny Jucewicz – Morawskiej, prezesa ks. dr Piotra Siołkowskiego oraz Danuty Pekról –  wiceprezes żuromińskiego Oddziału ZNP.

Nie zabrakło również tradycyjnego tortu oraz regionalnego poczęstunku.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Gali wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XXI Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Przede wszystkim firmie Cedrob S.A. i prezesowi Andrzejowi Goździkowskiemu, właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego Henrykowi Grześkiewiczowi, firmie Złota Kurka S. z o.o. i jej prezesowi Zbigniewowi Przywitowskiemu, Piotrowi Perełowskiemu właścicielowi piekarni „Perełka”, Joannie Pączkowskiej właścicielce cukierni „Pączuś”, Annie Łubińskiej prezes Klubu Seniora „Nad Wkrą” w Bieżuniu oraz Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną.

 Zapraszamy wszystkich tworzących poezję do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji Konkursu.