Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
„Sto jeden Milczeń” promocja tomiku wierszy Marka Lisińskiego.

 

„Sto jeden milczeń” – pod takim tytułem ukazał się debiutancki tomik poezji Marka Lisińskiego.  W piątek, 3 marca w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się promocja tego wydawnictwa. Spotkanie poprowadził sędzia i poeta Jarosław Trześniewski – Kwiecień z Mławy. Było on świetną okazją do poznania twórczości Marka Lisińskiego, jak i osoby samego Autora. Wśród zaproszonych gości znalazła się też Maria Kuczara z Krakowa, Autorka projektu okładki tomiku oraz kolorowych grafik komputerowych ilustrujących i odzwierciedlających treść wierszy tworzących zbiorek. Wiersze poety recytowały uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu, przygotowane pod kierunkiem Katarzyny Śliwczyńskiej.  

Zebrani dowiedzieli się, że Marek Lisiński pisze od trzynastu lat, od momentu, kiedy zmienił swoje postrzeganie świata.

Pochodzi z Poniatowa, ale ponad 20 lat spędził w Bieżuniu.  Obecnie mieszka w Poznaniu, ale jest częstym gościem w grodzie nad Wkrą. Jest też założycielem fundacji „Nie lękajcie się” pomagającej ofiarom nadużyć seksualnych – zarówno niepełnoletnim, jak i osobom dorosłym, które doznały krzywdy w dzieciństwie. Fundacja pomaga także osobom molestowanym przez duchownych.

Poezja, którą piszę jest wyrażeniem siebie, sposobem postrzegania świata i kontaktowania się z Bogiem. Tomik jest przekrojem 13 lat pracy nad sobą. Przeszłość zamknąłem. Jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem kim chcę być na dzień dzisiejszy. Czuję się wewnętrznie dobrym człowiekiem – mówi o sobie i swojej poezji sam Autor.

Bieżuń miał zawsze szczęście do ludzi pióra. Począwszy od Andrzeja Zamoyskiego w XVIII wieku, poprzez Michała Ludwika Synoradzkiego w wieku XIX, Stefana Gołębiowskiego, Stanisława Dyksińskiego, Stanisława Ilskiego, czy Wiktora Mieszkowskiego w wieku XX, w kolejnym stuleciu dołącza do nich swoim tomikiem również Marek Lisiński.

 Gratulujemy szczerze i serdecznie Autorowi, życząc kolejnych mądrych i pełnych przemyśleń utworów poetyckich, które znajdą się, mamy nadzieje w kolejnym zbiorze.