Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Ogólnopolska konferencja naukowa “Tabu w muzeum. Trudne tematy w muzealnej codzienności”.

Organizowana w październiku konferencja naukowa skierowana jest do przedstawicieli nauk humanistycznych, muzeów i ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Pragniemy poruszyć problemy na jakie natrafiają muzealnicy w swojej codziennej pracy związanej z badaniami terenowymi, organizacją wystaw, jak również zbiorami gromadzonymi w placówkach. Chcemy też wspólnie poszukać kierunku działań i rozwiązań pozwalających mówić w wystawiennictwie o tematach najtrudniejszych.

Zaproszenie.

Formularz zgłoszeniowy.