Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe spojrzenie na postać Andrzeja Zamoyskiego – w trzechsetną rocznicę urodzin kanclerza wielkiego koronnego”

                 24 kwietnia 2017 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zatytułowana „Nowe spojrzenie na postać Andrzeja Zamoyskiego – w trzechsetną rocznicę urodzin kanclerza wielkiego koronnego”. Została zorganizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Bieżuń. Jej celem było przedstawienie zróżnicowanych perspektyw oraz wyników badań nad postacią kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego. Z uwagi na jego bogaty życiorys w toku obrad poruszone zostały również kwestie związane nie tylko z samą postacią kanclerza, ale również jego najbliższego otoczenia – rodziny, przyjaciół i współpracowników. Na wstępie głos zabrała poseł na Sejm RP Pani Anna Cicholska, życząc wszystkim owocnych obrad. Po powitaniu licznie zebranych gości przez Jerzego Piotrowskiego – kierownika  bieżuńskiego muzeum, konferencję otworzył Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Referat wprowadzający zatytułowany Postać Andrzeja Zamoyskiego na tle jego czasów wygłosił burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański. Kolejny prelegent, Jerzy Piotrowski przybliżył zebranym temat Oczynszowanie w dobrach Andrzeja Zamoyskiego na tle prób reform włościańskich w Polsce w XVIII wieku. Dr nauk weterynaryjnych Waldemar Krzyżewski z Muzeum Weterynarii Wiesławy i Waldemara Krzyżewskich z Przasnysza przedstawił  Opinię George Burnetta o oczynszowaniu chłopów przez Andrzeja Zamoyskiego. Dr Piotr A. Stasiak z Muzeum Regionalnego w Kutnie w swoim wystąpieniu Kanclerz wielki koronny Andrzej Heronim Zamoyski – właściciel dóbr kutnowskich i twórca podwalin nowożytnego Kutna przedstawił zebranym postać X ordynata z perspektywy jego działalności w dobrach kutnowskich. Marcin Jabłoński z Żuromińskiej Grupy Historycznej omówił Przywileje lokacyjne Bieżunia i Żuromina z 13 lutego 1767 r., przyznane obu miastom przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przed 250 laty dzięki staraniom Andrzeja Zamoyskiego. Dominika Lipska – prezes zamojskiego stowarzyszenia Turystyka z Pasją wygłosiła referat Żona dwóch Ordynatów – Konstancja z Czartoryskich Zamoyska. Wojciech Jerzy Górczyk z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, przedstawił w swoim wykładzie Szkic do studium biograficznego postać biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego (1714‑1800).  Ostatnim prelegentem był dr inż. Paweł Albert Jelec z Uniwersytetu Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, który przybliżył zebranym dzieje oraz historię odbudowy rezydencji Zamoyskich w Bieżuniu w wykładzie Pałac Zamoyskich w Bieżuniu – przebieg odbudowy i stan techniczny zespołu obiektów pałacowych. W planie konferencji znalazły się też wystąpienia Rafała Borowskiego – Ojciec, przyjaciel, nauczyciel – kim dla Józefa Wybickiego był Andrzej Zamoyski oraz Piotra Czyża – Od Augusta do Augusta – zarys historii rodu Zamoyskich z Włodawy.  Niestety z przyczyn niezależnych od autorów nie dotarli oni na konferencję. Wystąpienia te, jak również wszystkie pozostałe zostaną opublikowane na łamach muzealnego wydawnictwa Bieżuńskie Zeszyty Historyczne.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania prowadzącemu konferencję – prof. ndzw. dr hab. Leszek Zygnerowi, rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz wszystkim partnerom, którzy  wsparli bieżuńskie muzeum w organizacji konferencji: szczególnie Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy CEDROB S.A., Andrzejowi Szymańskiemu burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń, Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom, Henrykowi Grześkiewiczowi – właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego oraz Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Kołu Myśliwskiemu Łabędź z Bieżunia z prezesem ks. dr Piotrem Siołkowskim oraz łowczym Tadeuszem Rogowskim, a także autorom dokumentacji fotograficznej Kacprowi Czerwińskiemu, Adamowi Ejnikowi i Wiesławowi Paszcie.