Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Laureaci konkursu plastycznego „Barwy smoka” w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie

 

                Na zaproszenie Małżonki Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie – Pani Xia Jihui, młodzi artyści – laureaci i wyróżnieni w konkursie plastycznym „Barwy smoka”, ich opiekunowie, rodzice oraz organizatorzy przybyli w piątkowe przedpołudnie, 2 czerwca 2017 roku do siedziby ambasady na ulicę Bonifraterską.  Zaaranżowana w ogrodach największej placówki dyplomatycznej w Warszawie wystawa pokonkursowa stanowiła piękne tło dla uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.

                Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Barwy smoka” był imprezą towarzyszącą ekspozycji „Za Wielkim Chińskim Murem”, która zorganizowana została w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu we współpracy z Ambasadą CHRL i pod jej patronatem. O nagrody i wyróżnienia rywalizowało ze sobą 332 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych, reprezentujących kilkadziesiąt szkół i instytucji z całej Polski. 

                     Po powitaniu gości przez Małżonkę Ambasadora Panią Xia Jihui słowo wprowadzające wygłosił Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski odczytał protokół Jury, a obecni współorganizatorzy dr Henryk Brandys – autor scenariusza bieżuńskiej wystawy, burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, starosta żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Gospodyni spotkania Pani Xia Jihui wręczyli laureatom Konkursu okolicznościowe dyplomy oraz nagrody.

Laureaci zostali wyłonienie w dniu 12 maja 2017r. przez Jury w składzie: Urszula Piotrowska, Lucyna Grabowska, Izabela Kubińska oraz Jerzy Piotrowski. Zostali nimi:

Kat. 5-6 lat:

I miejsce – Aleksandra Nadolska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

II miejsce – Milena Mader z Pracowni Plastycznej Ośrodka Kultury w Będzinie

III miejsce – Milena Kocjan z Pracowni Plastycznej Ośrodka Kultury w Będzinie

Wyróżnienie – Amelia Pachniewska z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Kat. 7-9 lat:

I miejsce – Nadia Przyborowska z Centrum Kultury w Krynicy-Zdrój

II miejsce – Amelia Rybicka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

III miejsce – Milena Słowik z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku

Wyróżnienie – Nikola Jasińska z Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie

Kat. 10-12 lat:

I miejsce – Antonina Nadratowska z Pracowni plastycznej dla dzieci i młodzieży „Wysoka 11” w Mławie

II miejsce – Daria Glonkowska ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Bożewie

III miejsce – Kamil Jankowski z Zespołu Szkół w Starym Gralewie

Wyróżnienie ex aequo

– Wiktoria Cecelska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

– Zuzanna Jarzynka ze Szkoły Podstawowej w Gościszce

Kat. 13-15 lat:

I miejsce – Magdalena Niedbało z Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie

II miejsce – Dagmara Wroniszewska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

III miejsce – Amelia Czerczer z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piasecznie

Wyróżnienie – Agata Opalewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu;

Kat. 16-18 lat:

I miejsce – Mateusz Filipek x Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

II miejsce – Milena Wiączek z III LO im. M. Dąbrowskiej w Płocku,

III miejsce – Weronika Efczyńska z Katolickiego LO w Mławie

Wyróżnienie ex aequo

– Oliwia Choroś z Pracowni plastycznej dla dzieci i młodzieży „Wysoka 11” w Mławie

– Julia Roniewicz z Katolickiego Gimnazjum w Mławie

W programie uroczystości znalazły się też: występ dzieci dyplomatów chińskich zatytułowany „Happy Spring Time”, pieśń w wykonaniu chóru uczniów British School, prezentacja poezji chińskiej w interpretacji uczniów Szkoły Muzycznej Nr 1 w Warszawie oraz chińskiego tańca przez uczniów Warsaw Montessori School.

Nie zabrakło wspólnego pamiątkowego zdjęcia, pokazów chińskiej fotografii i wycinanki, Misia Pandy czy gier i zabaw.

                Podsumowując cały projekt, kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski podziękował wszystkim zaangażowanym w jego realizację stronom i pogratulował laureatom oraz ich opiekunom plastycznym, podkreślając wymiar edukacyjny wystawy i towarzyszącemu jej konkursu.   Po części oficjalnej gospodarze spotkania zaprosili zebranych na słodki poczęstunek. Każdy mógł też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Panem Ambasadorem oraz Jego Małżonką.

                 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród: Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy Cedrob S.A. oraz staroście żuromińskiemu Jerzemu Rzymowskiemu, Andrzejowi Szymańskiemu – fundatorowi przejazdu do Ambasady w Warszawie, Państwu Reginie i Henrykowi Grześkiewiczom oraz Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom, a także Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną całego przedsięwzięcia.