Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Spotkanie promocyjne

W dniu 11 stycznia 2018 o godzinie 17.00 w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone 3 nowym wydawnictwom przygotowanym przez sierpeckie Muzeum, reprintu „Zbioru praw” Andrzeja Zamoyskiego z roku 1778, 31 numeru „Bieżuńskich Zeszytów Historycznych” i VIII tomu „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Muzeum, witając zgormadzonych. Przybliżył tematykę publikacji i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do ich powstania. Następnie przekazał głos ich autorom i redaktorom. Pierwszą z prezentowanych pozycji był „Rocznik MWM”. Służy on omówieniu najważniejszych problemów, z jakimi mierzą się współczesne muzea. Na każdy tom składają się na 3 części. W pierwszej znaleźć można teksty referatów wygłaszanych podczas organizowanych co roku w skansenie ogólnopolskich konferencji naukowych. W tomie VIII ukazały się wystąpienia podejmujące temat współpracy placówek muzealnych i organizacji pozarządowych oraz wynikających stąd szans rozwoju, ale także zagrożeń. Część druga, „Świat rzeczy” poświęcona jest tematyce konserwatorskiej, archeologicznej, etnograficznej i dziejom różnych rzemiosł. Opisane w niej zostały obiekty o wyjątkowej historii. Trzecia zawiera komunikaty i recenzje. „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne” przybliżają region Ziemi Zawkrzeńskiej, jej mieszkańców, tradycje i przeszłość. Od kilku lat przygotowujące je Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu organizuje konferencje naukowe. W ostatnich numerach znalazło się więc miejsce dla materiałów pokonferencyjnych. W najnowszym z nich umieszczone zostały artykuły stanowiące pokłosie spotkań poświęconych postaci Andrzeja Hieronima Zamoyskiego, kanclerza koronnego w okresie rozbiorów, a zarazem właściciela dóbr bieżuńskich. Czytelnik będzie miał szansę nie tylko bliżej przyjrzeć się sylwetce tego męża stanu, ale także zrozumieć tło społeczno-polityczne czasu, w którym przyszło mu żyć. Kolejne artykuły zawarte w zeszycie opisują losy mieszkańców Bieżunia i Żuromina. Ze wzmiankowaną publikacją związana jest trzecia z prezentowanych tego wieczoru książek, reprint „Zbioru praw sądowych na mocy konstytucyi roku 1776 przez J.W. Andrzeia Zamoyskiego ex-kanclerza koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego, ułożony, y na Seym roku 1778 podany”, nazywany też „Zbiorem praw”. Wydany on został w limitowanym nakładzie 500 numerowanych egzemplarzy, z wielką dbałością o oddanie ortografii XVIII-wiecznej polszczyzny. W dziele zawarte zostały bardzo nowatorskie jak na czas jego powstania postulaty odnowy Rzeczypospolitej w duchu oświeceniowym. Datę ponownego wydania wybrano nieprzypadkowo. W roku 2017 mija 300 lat od narodzin Kanclerza, w 2018 natomiast 240 lat od chwili pierwszego ukazania się „Zbioru praw”. Wydanie kończy słownik nazw łacińskich, wyrażeń staropolskich i sformułowań prawniczych ułatwiających lekturę, który opracowany został przez Jerzego Piotrowskiego, kierownika Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, oddziału Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Serdecznie zachęcamy do zakupu i zapoznania się z najnowszymi publikacjami wydanymi przez sierpeckie muzeum. Nabyć je można w kasach Muzeum, a także zamówić drogą elektroniczną. Każdy powinien w nich znaleźć wiele użytecznych, a czasem zaskakujących informacji z dziedziny działalności muzealniczej, historii Mazowsza północno-zachodniego oraz dziejów prawodawstwa.