Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Tradycyjnie 1 czerwca, w Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, odbył się wernisaż wystawy podsumowującej konkurs plastyczny pn.: „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne), połączony z galą wręczenia nagród i wyróżnień autorom najlepszych prac. Patronat Honorowy nad konkursem plastycznym objął Starosta Żuromiński.

Uroczystość oprócz laureatów, ich rodzin oraz opiekunów plastycznych zaszczyciły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie z wychowawcami, pełniąca tego dnia funkcję starosty żuromińskiego Agnieszka Pilarska, asystent Jerzy Rzymowski (na co dzień starosta żuromiński), burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławęcinie Jolanta Kaczmarczyk, dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski, kierownik Posterunku Policji w Bieżuniu Mariusz Kłosowski, a także przedstawiciele mediów: Ewa Michałowska z Redakcji Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia oraz Kacper Czerwiński i Wiesław Paszta z Kuriera Żuromińskiego.

Kierownik muzeum Jerzy Piotrowski po przywitaniu przybyłych gości odczytał protokół Jury i poinformował zebranych o wynikach jego pracy.

Komisja w składzie:

Jerzy Piotrowski – przewodniczący

Izabela Kubińska – sekretarz

Urszula Piotrowska – członek

Lucyna Grabowska – członek

w dniu 11 maja 2018 r. dokonała oceny spełnienia przez uczestników konkursu plastycznego pn. „Moja Przygoda w Muzeum”(eliminacje wstępne) wymagań określonych w jego regulaminie, a także oceniła 115 nadesłanych prac konkursowych w pięciu kategoriach wiekowych:

- kat. I – 5-6 lat – 48 prac,

- kat. II – 7-9 lat – 15 prac,

- kat. III – 10-12 lat – 22 prace,

- kat. IV – 13-15 lat – 26 prac,

- kat. V – 16-18 lat – 4 prace.

 

Komisja przyznała następujące nagrody:

I. kat. 5-6 lat:

I miejsce – Aleksandra Nadolska,

II miejsce – Marta Grablewska,

III miejsce – Adam Zaleski,

Wyróżnienie – Szymon Matuszewski,

 

II. kat. 7-9 lat:

I miejsce – Zuzanna Koźlakiewicz,

II miejsce – Gabriela Subocz,

III miejsce – Kamila Sobieraj,

Wyróżnienie – Maja Grześkiewicz,

 

III. kat. 10-12 lat:

I miejsce – Klaudia Bartlewska,

II miejsce – Wiktoria Willenberg,

III miejsce – Ida Maria Bral,

Wyróżnienie – Maja Błażejewska,

Wyróżnienie – Aniela Jankowska,

 

IV. kat. 13-15 lat:

 I miejsce – Natalia Rosa,

 II miejsce – Natalia Łubińska,

III miejsce – Nadia Perdion,

III miejsce – Daria Błachowiak,

Wyróżnienie – Wiktor Wodecki,

Wyróżnienie – Amelia Wiśniewska,

 

V. kat. 16-18 lat:

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Weronika Kucharska,

III miejsce – Zuzanna Tylicka,

Wyróżnienie – nie przyznano

 

Organizatorzy oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim dzieciom najlepsze życzenia w dniu Ich Święta oraz wręczyli nagrody najlepszym młodym artystom, ufundowane przez firmę CEDROB S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy Bieżuń, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu na XL edycję Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum, gdzie powalczą z kilkoma tysiącami uczestników z całego świata.

Dodatkową atrakcją Dnia Dziecka w bieżuńskim muzeum był pokaz sprzętu policyjnego przygotowany we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Żurominie i Posterunkiem Policji w Bieżuniu, konkurs wiedzy o regionie z nagrodami, gry i zabawy z klownem, w postać którego wcieliła się Joanna Dobies oraz koncert Przemka Lawrenca z zespołu Lawers.

Wernisaż zakończył poczęstunek ufundowany przez: firmę CEDROB S.A., Gabinet Weterynaryjny Henryka Grześkiewicza oraz Fermę Drobiu Annę i Krzysztofa Dudkiewiczów. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, poczęstunku oraz uczestnikom zachęcając wszystkich do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursów plastycznych w roku przyszłym.

                Konkurs „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne) – zadanie dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Żuromińskiego.