Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Płockiego

W dniu 2 lipca w sali widowiskowej Hotelu Skansen Conference&Spa odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Płockiego. W uroczystości uczestniczyło ponad 300 osób. Wśród zgormadzonych gości, prócz samych absolwentów znaleźli się poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz przedstawiciele samorządu i lokalnych mediów. Podczas spotkania Marszałek wygłosił ostatni wykład w mijającym roku akademickim, „Nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego jako element walki o wsparcie z funduszy europejskich”. Obecni z wielką uwagą przysłuchiwali się nowym koncepcjom na temat podziału środków z funduszy UE na rozwój województwa. Dokonano też podsumowania działalności Uniwersytetu od momentu jego powstania w listopadzie 2017 roku do chwili obecnej. Zaprezentowano dużą liczbę przedsięwzięć i inicjatyw jakie w tym czasie udało się przeprowadzić. Seniorzy zgrupowani w 10 oddziałach mieli okazję odwiedzić Wilno, brali udział w warsztatach plastycznych i wykładach o zróżnicowanej tematyce, uczyli się tańca, poznawali tajniki obsługi komputera i portali społecznościowych oraz zagrożeń z nimi związanych. Wydarzenie uświetnił koncert grupy ART. Z Wyszogrodu. Część oficjalną zakończyło wręczenie dyplomów słuchaczom UTW. Później zwiedzili oni wraz z przewodnikami ekspozycję skansenu. Dla wielu z nich spacer po muzealnej wsi stanowił powrót do wspomnień. Uroczystość zakończyła zabawa przy ognisku i potańcówka na dechach.