Kapliczka słupowa

Kapliczka słupowa z drewna, wewnątrz rzeźba Jezusa siedzącego, zamyślonego, tak zwanego Jezusa Frasobliwego