Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Ćwiczenia z ewakuacji zbiorów

24 października 2019 r. na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przeprowadzono częściową ewakuację zbiorów muzealnych. Zajęcia miały na celu sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań muzeum do realizacji zadań obronnych, zgodnie z posiadanymi dokumentami planistycznymi. Pracownicy muzeum zaprezentowali procedury obowiązujące w trakcie ewakuacji różnego typu zabytków ruchomych (meble, rzeźby, obrazy), sposoby ich pakowania oraz transportu do wyznaczonego miejsca ewakuacji. Zaprezentowano rolę poszczególnych działów muzeum
w procesie przygotowania do ewakuacji zbiorów i w kolejnych etapach jej przeprowadzania. Zwrócono także uwagę na właściwe oznakowanie obiektów muzealnych symbolem ochrony określonym w Konwencji Haskiej z 1954 r. (Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisana w Hadze dnia 14 maja 1954 r.)

W części praktycznej ćwiczenia wzięli udział dyrektorzy jednostek kultury podległych i nadzorowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zajęcia przeprowadzono w ramach  samorządowego ćwiczenia wojewódzkiego MAZOVIA-2019 przygotowanego przez Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.