Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Posiedzenie Rady Muzeum

27 maja 2020 odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W obradach wzięli udział jej członkowie, w tym Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jan Rzeszotarski Dyrektor MWM w Sierpcu i pracownicy Muzeum. Dyrektor przedstawił uczestnikom sprawozdanie z działalności placówki za rok 2019 i przedstawił roczny plan działalności na rok 2020. Zostały one pozytywnie zaopiniowane i jednogłośnie przyjęte przez Radę. W drugiej części zebrania rozpatrzono bieżące wnioski i podjęto dyskusję na temat aktualnych zadań, wyzwań oraz projektów podjętych przez Muzeum.