ZASADY ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI MUZEALNEJ OD 2 LISTOPADA DO 31 MARCA 2022 R.