Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego.

W niedzielę, 22 sierpnia 2010 r. na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego. Przy słonecznej pogodzie rolnicy z całego Mazowsza świętowali dziękując za tegoroczne plony. Zaszczytne funkcje Starostów Dożynek pełnili Wojciech Wilamowski i Marta Kaczorowska.
Przed rozpoczęciem Dożynek uczestnicy gromkimi brawami przywitali delegacje poszczególnych powiatów, które wkroczyły przed amfiteatr w tradycyjnym korowodzie dożynkowym prowadzonym przez Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Sierpca. Wszyscy przedstawiciele powiatów, gmin a nawet parafii przygotowali specjalnie na tę okazję wieniec dożynkowy.

Na wspólnym celebrowaniu Dożynek Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego 22 sierpnia br. na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu spotkali się m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, lokalni producenci rolni oraz mieszkańcy Mazowsza. Wśród Gości pojawili się między innymi: Waldemar Pawlak; Wicepremier RP, Julia Pitera; Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Tadeusz Nalewajk; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłowie na Sejm RP, Senatorowie RP, Wiktort Szmulewicz; Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Bogusław Nadolnik; Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Sławomir Pietrzak; W-ce Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Janina Pszczółkowska; W-ce Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Radni Województwa Mazowieckiego, Teresa Wyszyńska; Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojciech Zbrożek; Dyrektor Oddziału Terenowego Warszawa Agencji Nieruchomości Rolnych, Janusz Stanisław Niedziółka; Okręgowy Inspektor Pracy, Wiktor Sankiewicz; Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, Podinspektor Rafał Batkowski; I zastępca Mazowieckiego Komendant Wojewódzki Policji, Starostowie powiatów z terenu Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Rad Powiatów i radni powiatów z terenu Województwa Mazowieckiego, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast z terenu Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Rad Miast i Gmin oraz radni miast i gmin z terenu Województwa Mazowieckiego.

Święto Dożynkowe rozpoczęło się mszą świętą, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera. Podczas homilii wielokrotnie podkreślał trud rolników oraz wyrazili wdzięczność za ich poświecenie, którego efektem jest codzienny chleb na naszych stołach. Zwrócił również uwagę na źródło plonów – jest nią praca rolników, którzy codziennie poświęcają nawet po kilkanaście godzin swoim gospodarstwom.

Istotnym momentem było poświęcenie wieńców dożynkowych przez Jego Eksce¬lencję Księdza Biskupa Piotra Liberę. Był to też odpowiedni moment na wręczenie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika pamiątkowych statuetek uczestnikom delegacji dożynkowych. Po nabożeństwie Starostowie Dożynek uroczyście przekazali chleb z tegorocznych zbiorów Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi, który dokonał jego podziału. pomiędzy uczestników Dożynek.

Po wystąpieniach okolicznościowych przyszedł czas na wręczenie odznaczeń państwowych i branżowych oraz zakończenie konkursów i plebiscytów.
Wyróżniających się rolników z Mazowsza za wieloletnią rzetelną pracę w rolnictwie i aktywność na obszarach wiejskich, uhonorowano odznakami i statuetkami „Zasłużony dla Rolnictwa”. Podczas Mazowieckich Dożynek swój finał miały też konkursy: „Nasze kulinarne Dziedzictwo – Smaki Mazowsza”, „Agroliga 2010”, „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” oraz „Bezpieczne gospodarstwo Rolne”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tez stoiska przygotowane przez artystów ludowych, gospodynie wiejskie, sponsorów, organizacje i firmy związane z rolnictwem oraz grupy producenckie. Można było zaopatrzyć się w pozbawione środków konserwujących przyprawy, przetwory czy soki, produkty sektora mleczarskiego, a nawet cebulki unikatowych odmian warzyw. Nie zabrakło oczywiście chleba i produktów mącznych.
Na terenie ekspozycji muzealnej odbywały się pokazy dawnych prac żniwnych. W zagrodach chłopskich i na polach oglądano koszenie zboża kosą, młócenie cepami i młocarnią napędzaną silnikiem spalinowym, oczyszczanie ziarna przy pomocy wialni a także mielenie ziarna na mąkę żarnami poruszanymi kieratem. Pokazom towarzyszyła wystawa okolicznościowa „Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.”.

Licznie zgromadzeni goście mieli okazję podziwiać zespoły ludowe, artystyczne i taneczne. Podczas Dożynek Mazowieckich wystąpiły formacje: Zespół Tańca Ludowego „Reymonciaki”, Zespół Folklorystyczny „Zawidzianie”, Ludowy Zespół Artystyczny „Kasztelanka” oraz Zespół Dziecięcy Pieśni i Tańca „Solec” z Gminy Gostynin. Do amatorów mocniejszego dźwięku skierowany był koncert zespołu ukraińskich górali – „Haydamaky”. Ludowe brzmienia z regionów Polesia, Bukowiny i Zakarpacia mają na Mazowszu spore grono zwolenników. Unikalnego charakteru nadały koncertowi również elementy folklorystyczne z różnych stron świata i kultur. Równie żywiołowy koncert zagrała Partycja Markowska, której „Księżycowy” od kilku tygodni świeci triumfy na niemal wszystkich listach przebojów. I nie ulega wątpliwości – bezpośredni styl bycia i naturalność Gwiazdy wieczoru przyczyniły się do poszerzenia grona jej fanów. Tegorocznym Dożynkom sprzyjała piękna, słoneczna pogoda i miła atmosfera sielskiej ludowej zabawy.