Wręczenie nagród w konkursie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie, chłopiec otrzymuje nagrodę z rąk burmistrza, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu