Wystawa prac, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Nagrodzone prace prezentowane na wystawie, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu