Laureaci na wspólnym zdjęciu, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Laureaci konkursu pozują do wspólnego zdjęcia, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu