Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
MWM w Sierpcu Mazowiecką Firmą Roku 2010

23 października br. podczas Wielkiej Gali Mazowsza „Samorząd i Przedsiębiorczość” rozstrzygnięta została VIII edycja konkursu „Mazowiecka Firma Roku” oraz III edycja konkursu „Mazowiecki Powiat/Mazowiecka Gmina Roku”.

Od początku istnienia konkursu patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Organizatorami Konkursów są Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. W składzie Kapituły Konkursów zasiedli przedstawiciele najważniejszych instytucji i urzędów rejonu Mazowsza. Zadanie nie było łatwe – spośród zgłoszonych firm należało wyłonić przedsiębiorstwa nowoczesne, o dynamicznym rozwoju, a jednocześnie te, którym nieobce są zasady etyki zawodowej. Z kolei Konkurs „Mazowiecki Powiat / Mazowiecka Gmina Roku” przewidywał nagrodzenie tych samorządów, które w szczególny sposób umożliwiają rozwój przedsiębiorstw, stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, dbają o infrastrukturę oraz środowisko naturalne regionu, a także przeciwdziałają bezrobociu. Nie bez znaczenia była również umiejętność pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.

Już samo znalezienie się firmy czy samorządu w grupie nominowanych było nie lada wyróżnieniem. Wszyscy nominowani do Konkursu otrzymali Dyplomy potwierdzające rzetelność i profesjonalizm ich działań. Dynamiczny rozwój pomimo kryzysu gospodarczego, sposób i metodyka zarządzania, jakość i rzetelność działań, odpowiednia innowacyjność oraz zmierzająca w dobrym kierunku nowoczesność sprawiły, że I miejsce w Konkursie „Mazowiecka Firma Roku 2010” zajęło Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Na ręce Dyrektora MWM w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego złożona została Statuetka „Orzeł Mazowieckiego Biznesu” oraz pamiątkowy Dyplom uznania.