I Jarmark Bożonarodzeniowy w skansenie – 10.12.2023 r. w godz. 10.00-16.00