Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Otwarcie wystawy “Pamięć o wojnie” w ratuszu

9 kwietnia 2010 roku w ratuszu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy upamiętniającej 70- tą rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 – 17 września 1939 roku. Przybyłych na wernisaż gości powitał Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski oraz Komisarz wystawy prof. Marian Pokropek.

Po uroczystym przecięciu wstęgi goście udali się do sal wystawowych, gdzie przy dźwiękach utworów wojennych prof. Pokropek omawiał przedstawione tematy oraz szczególnie interesujące eksponaty.

Wystawa „ PAMIĘĆ O WOJNIE” składa się prawie z dwustu eksponatów o tematyce wojennej i martyrologicznej, takich jak obrazy, obrazy na szkle, rzeźby, płaskorzeźby, dywany dwuosnowowe i wycinanki. Zgromadzone na wystawie dzieła tchną szczerością, autentyzmem i mimo różnego poziomu artystycznego są naprawdę piękne, wzruszające i wartościowe. Są świadectwem różnorodnych wojennych losów, często bolesnych i tragicznych. Wystawa jest świadectwem męczeństwa narodu i poszczególnych ludzi, zawiera dokumentację historycznej prawdy wyrażonej w tak wzruszający sposób. Na szczególną uwagę zasługują prace obrazujące polskich świętych, męczeństwo narodu oraz bogatą symbolikę. Przykładem może być płaskorzeźba Matki Boskiej Kozielskiej, kopia ta, doczekała się swoistej koronacji guzikami z mundurów żołnierzy polskich pomordowanych w Katyniu, którą można zobaczyć w jednej z sal. Na wystawie znalazło się również wiele rzeźb i obrazów przedstawiających wyjątkowego człowieka, ksiedza, franciszkanina – Ojca Maksymiliana Kolbego. Drugim bohaterem obozów koncentracyjnych prezentowanych na wystawie jest Janusz Korczak, wybitny lekarz, pedagog i pisarz, zamordowany w Treblince wraz z grupą dzieci żydowskich wywiezionych z getta warszawskiego. Pierwsza sala, która jest zarazem początkiem wystawy wypełniona jest eksponatami przedstawiającymi wybuch i pierwsze dni II wojny światowej, aż do ostatniej bitwy we wrześniu 1939 roku.

W największej sali zostały zaprezentowane między innymi obiekty prezentujące polskich żołnierzy oraz generałów, Powstanie Warszawskie i bitwę pod Monte Cassino. Szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież do zwiedzania tej wystawy, gdyż zmusza do zastanowienia się, chwili refleksji, uczy patriotyzmu i nie pozwala zapomnieć o tragicznych wydarzeniach tamtych lat.

Eksponaty na wystawę pochodzą głównie ze zbiorów własnych Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach . Wystawę uzupełniają obiekty z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Regionalnego w Łukowie, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Etnograficznego w Toruniu, z kolekcji Stania Trefonia „ Barwy Śląska”, zbiory własne Stanisława Kulona oraz kolekcja Ludwiga i Kariny Zimmerer.
Serdecznie była prezentowana od 10 kwietnia 2010 roku do 30 maja 2010 roku.