Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs fotograficzny “Cztery pory roku w skansenie”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. “Cztery pory roku w skansenie”. Na konkurs należy nadesłać autorskie zdjęcia, których tematem będą plenery skansenowskie MWM w Sierpcu lub/i przyroda wsi mazowieckiej, tj. zwierzęta i roślinność. 

Prosimy o przesyłanie zdjęć pocztą tradycyjną na adres:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpc
Dział upowszechniania i promocji
ul. Narutowicza 64
09-200 Sierpc

lub pocztą elektroniczną na adres:

promocja@mwmskansen.pl

z dopiskiem: “Konkurs fotograficzny”

Termin nadsyłania prac upływa 17 sierpnia 2012 roku

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 09.09.2012 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Prace nie spełniające wymagań określonych w regulaminie, zostaną odrzucone.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU.doc
KARTA ZGŁOSZENIA.doc

 

Uzupełnienie bazy edukacyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do prowadzenia aktywnej edukacji terenowej i stacjonarnej dzieci i młodzieży dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 13 300 zł.