Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Prelekcja dra Damiana Kasprzyka pt. “Region, regionalizm i regionaliści płoccy w II Rzeczypospolitej”

W dniu 29 kwietnia 2010 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej MWM w Sierpcu odbyło się drugie spotkanie z cyklu “Daleko, blisko, tuż za miedzą…”. Przedmiotem spotkania była prelekcja dra Damiana Kasprzyka zatytułowana “Region, regionalizm i regionaliści płoccy w II Rzeczypospolitej”.

Dr Kasprzyk pełni funkcję adiunkta w Zakładzie Etnologii Polski i Europy w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Na uwagę zasługuje jego dorobek naukowy. Jest między innymi autorem wydanej w 2008 roku monografii, pt. Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej. Zainteresowania badawcze dr Damiana Kasprzyka koncentrują się wokół dziejów i funkcji regionalizmu polskiego. Nie pomijają jednak szerokiej dziedziny zagadnień tożsamości regionalnej oraz muzeologii.

Prelekcja pt. “Region, regionalizm i regionaliści płoccy w II Rzeczypospolitej”. poświęcona będzie rozmaitym formom aktywności płockich społeczników w II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które nawiązywały do nurtu regionalizmu. Dr Kasprzyk przybliży sylwetki czołowych regionalistów rejonu płockiego, główne instytucje i stowarzyszenia, w których byli zrzeszeni oraz nadrzędne idee przyświecające płockim regionalistom. Wykład zostanie poświęcony także rozmaitym wizjom regionu określanego jako Mazowsze Płockie oraz funkcjonowaniu kultury ludowej w inicjatywach regionalnych wspomnianego czasu.