Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Prelekcja dra Tadeusza Baraniuka pt. “Trochę inny świat. Nasi sąsiedzi Bojkowie”

19 marca 2010 r. w sali konferencyjnej MWM w Sierpcu odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu “Daleko, blisko, tuż za miedzą…”. Przedmiotem spotkania była prelekcja dra Tadeusza Baraniuka zatytułowana “Trochę inny świat. Nasi sąsiedzi Bojkowie”.

Dr Baraniuk to wieloletni wykładowca Katedry Etnologii Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kulturze duchowej Polski i krajów słowiańskich oraz problemach związanych z formami narracyjnymi w kulturze (gatunki narracyjne folkloru, plotka i pogłoska, sposoby konstruowania narracji w społecznościach lokalnych). Zajmował się tymi zagadnieniami wraz ze studentami, prowadząc badania terenowe podczas trzech kolejnych laboratoriów etnograficznych: „Ludzie i opowieści” (okolice Stoczka Łukowskiego, 2002-2003), „Bojkowszczyzna. Kultura duchowa na pograniczu etnicznym” (Ukraina, 2005-2006) oraz „Bojkowszczyzna. Kultura i pamięć na pograniczu etnicznym (Ukraina, 2007-2008). W ostatnich latach uczestniczył też w realizacji problemu badawczego “Ukraina – pamięć, tożsamość, podmiotowość” , wykonywanego pod kierunkiem prof. Magdaleny Zowczak. Dr Tadeusz Baraniuk jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi ćwiczenia z systematyki kultury duchowej, seminarium licencjackie i wykład „Karpaty wielokulturowe”, konwersatorium „Człowiek w świecie widowisk” oraz seminarium “Autobiografia: perspektywa antropologiczna”. Jest autorem wielu publikacji, artykułów i recenzji, badaczem Mazowsza.

Dr Baraniuk w sali konferencyjnej MWM w Sierpcu przybliżył świat Bojków – górali ukraińskich. Na początku skupił się na pochodzeniu samej nazwy Bojków, która mogła mieć swój początek w słowie „boy” (byk) lub „bojko” (przezwisko oznaczające niewykształconego, nieokrzesanego chłopa). Kolejnym krokiem wystąpienia dra Baraniuka było przybliżenie terenu zamieszkiwania Bojków, obrzędów jakie towarzyszą ich życiu oraz wierze. Prelekcja była opatrzona interesującymi fotografiami pochodzącymi z osobistego archiwum dra Tadeusza Baraniuka, który niejednokrotnie udawał się na bojkowszczyznę, prowadził obserwacje oraz rozmowy z mieszkańcami. Na uwagę zasługuje fakt, iż Bojkowie żyją dziś tak, jak żyli Polacy w okolicach roku 1920. Zupełnie jakby zatrzymał się tam czas. Budynki i ich wnętrza bez wahania nadawałyby się na teren niejednego z polskich skansenów.