Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Prelekcja mgr Anny Łuczak pt. Jak żyć, żeby trzymać tradycje, czyli o tym czym jest i po co Cyganom Romanipen?

W dniu 17 czerwca 2010 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej MWM w Sierpcu odbyło się czwarte spotkanie z cyklu “Daleko, blisko, tuż za miedzą…”.Podczas spotkania mgr Anna Łuczak wygłosiła prelekcję zatytułowaną ” Jak żyć, żeby trzymać tradycje, czyli o tym czym jest i po co Cyganom Romanipen?”

Romanipen to według Cyganów „romańskość”. Innymi słowy – kodeks zasad, norm postępowania określających co jest dozwolone, a co niedopuszczalne, wręcz zakazane. Tematem wykładu była zatem sytuacja Romów żyjących według dawnych tradycji (Romanipen) w Polsce początku XXI wieku. Generalnie wyróżnia się cztery grupy Romów: Polska Roma, Kełderarze, Bergitka Roma i Lowari. W Polsce żyje dziś trzynaście tysięcy Romów.

Mgr Anna Łuczak podziw wzbudziła już na samym początku wystąpienia witając zgromadzonych w dialekcie polskiej Romy. Romowie to zamknięty krąg, w którym „obcy” nie są mile widziani. Jednak mgr Anna Łuczak wiele o tej grupie kulturowej wie, gdyż ma kontakt z polskimi Cyganami, z wieloma udało jej się zbudować pozytywne relacje. Liczne spotkania, udział w festiwalach, liczne rozmowy, pozwoliły jej zbudować obiektywny wizerunek współczesnych Romów. Liczne stereotypy krążące wokół tej grupy powodowane często biedą i niskim wykształceniem, brakiem zaufania, są dla Romów krzywdzące i prowadzą do jeszcze większej asymilacji kulturowej. Tajniki dotyczące bogatej tradycji cygańskiej, sposobu zawierania i funkcjonowania małżeństw, roli mężczyzny i kobiety w rodzinie, a nawet wytyczne dotyczące stroju Cygan – tak pokrótce wyglądał schemat wykładu.

Referat okazał się pouczającą, aczkolwiek daleką od sztampowości, wędrówką w głąb .świata Romów. Niekonwencjonalny sposób wypowiedzi prelegentki, nie mający nic wspólnego z typowymi, uczelnianymi wykładami, wzbudził same pozytywne odczucia. Kwestie nieporuszone dotąd w żadnych publikacjach, może nawet nieco „zakazane” zaciekawiły słuchaczy i pozostawiły nadzieję na kolejne spotkanie z mgr Anną Łuczak.