Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Seminarium pt.”LEADER – UNIJNY PROGRAM DLA MIESZKAŃCÓW GMIN POWIATU SIERPECKIEGO”

W dniu 16 grudnia 2009 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej odbyło się seminarium pt. „LEADER – UNIJNY PROGRAM DLA MIESZKAŃCÓW GMIN POWIATU SIERPECKIEGO”. Seminarium stanowiło doskonałą szansę na zapoznanie się z działaniem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” oraz Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalnej Grupy Działania. Problematyka seminarium skierowana została do szerokiego grona odbiorców i oscylowała pomiędzy wdrażaniem unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich a możliwościami pozyskania środków przez mieszkańców poszczególnych gmin.
Wykłady wygłosili: przez Jadwigę Przedpełską Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” oraz Mariolę Epę – Pikułę – Wiceprezesa Zarządu Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD.

W ramach seminarium przewidziano również panel dyskusyjny mający na celu podsumowanie problematyki seminarium.
Seminarium skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli lokalnych grup działania, ale także do podmiotów związanych z wdrażaniem podejścia Leader.

Siłą programu LEADER są najistotniejsze wartości związane z historią, kulturą i tradycją, czyli wszystkim, co można określić mianem dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i niematerialnym.